Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Profilaktyka pierwotna za pomocą leków hipolipemizujących u osób starszych – ocena skuteczności

Źródło: Alpérovitch Annick, Kurth Tobias, Bertrand Marion, Ancelin Marie-Laure, Helmer Catherine, Debette Stéphanie et al. Primary prevention with lipid lowering drugs and long term risk of vascular events in older people: population based cohort study BMJ 2015;
Autor: Andrzej Kordas |Data: 19.06.2015
 
 
Annick Alpérovitch i wsp. zaprojektowali badanie, którego celem była ocena związku pomiędzy stosowaniem u osób starszych bez obciążonego wywiadu w kierunku chorób sercowo – naczyniowych, leków hipolipemizujących (statyn lub fibratów) a długoterminowych ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca oraz udaru mózgu. Wyniki badania opublikowano na łamach The British Medical Journal.
Prospektywnym badaniem kohortowym objęto w latach 1999-2000 losowo dobraną grupę mieszkańców trzech francuskich miast (Bordeaux, Dijon, Montpellier) w wieku ≥ 65 lat. Do badania zakwalifikowano 7484 uczestników, spośród czego 63% stanowiły kobiety. Średni wiek pacjentów w grupie badanej wyniósł 73.9 lat. Zakwalifikowani pacjenci nie byli obciążeni w momencie rozpoczęcia badania chorobą układu sercowo - naczyniowego. Średni okres obserwacji pacjentów wyniósł 9.1 lat.

Głównym ocenianym punktem końcowym było stwierdzenie choroby niedokrwiennej serca lub wystąpienie udaru mózgu, oceniane pomiędzy grupą pacjentów otrzymujących leki hipolipemizujące a grupą uczestników badania nie leczonych w ten sposób. Skorygowany współczynnik hazardu oceniano zarówno w zależności od przyjmowania leku hipolipemizującego ogółem, jak i odrębnie - dla pacjentów otrzymujących statyny oraz fibraty.

Na podstawie uzyskanych danych udowodniono, iż stosowanie leków hipolipemizujących wiązało się ze znacznie mniejszym ryzykiem rozwoju udaru mózgu w porównaniu z grupą pacjentów, u których takiej interwencji nie zastosowano (HR 0.66, 95% CI 0.49 - 0.90). Hazard względny wystąpienia udaru mózgu nie różnił się istotnie pomiędzy grupą pacjentów otrzymujących statyny (HR 0.68, 95% CI 0.45 - 1.01) a pacjentami otrzymującymi fibraty (HR 0.66, 95% CI 0.44 - 0.98). Nie wykazano natomiast istotnej statystycznie zależności pomiędzy stosowaniem leków hipolipemizujących a ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (HR 1.12, 95% CI 0.90 - 1.40).

Podsumowując, w omawianym badaniu udowodniono, iż stosowanie statyn lub fibratów u pacjentów starszych bez obciążonego wywiadu w kierunku chorób układu sercowo – naczyniowego, wiąże się z 30% redukcją wystąpienia udaru mózgu.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe