Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Skład ważniejszy niż cena, a rekomendacje lekarza niż marka – raport o suplementach

Źródło: OSAVI
Redaktor: Iwona Kazimierska |Data: 26.05.2022
 
 
Ponad 40 proc. Polaków suplementujących dietę zażywa co najmniej trzy preparaty dziennie. Niemal dwie trzecie konsumentów przywiązuje wagę do ich jakości – wynika z raportu „Polacy a suplementy diety – ekologia i jakość”, który streszczamy i udostępniamy.
Skład ważniejszy niż cena, a rekomendacje specjalisty – niż marka. Polakom w większości zależy na produkcji suplementów z poszanowaniem ekologii. Co trzeci badany ma częste wątpliwości co do jakości przyjmowanych preparatów, a co dziesiąta osoba, która z nich rezygnuje, jako powód podaje brak wskazań specjalisty – wynika z raportu „Polacy a suplementy diety – ekologia i jakość” przygotowanego na zlecenie OSAVI, polskiej marki suplementów diety premium.

Z raportu Circular Voice wynika, że ośmiu na dziesięciu Polaków chciałoby, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach surowce z odzysku, a także – aby powstające w ten sposób wyroby posiadały wyraźne oznaczenia. Wyniki badania wskazują, że zdaniem co trzeciego respondenta to przedsiębiorstwa powinny w największym stopniu odpowiadać za promowanie wykorzystania odzyskiwanych w produkcji materiałów. Aż 63 proc. ankietowanych deklarowało, że chce dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego klimatowi.

Jak często sięgamy po suplementy?
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że prawie jeden na trzech suplementujących dietę Polaków zażywa dwa preparaty dziennie, a 27,1 proc. respondentów deklaruje przyjmowanie jednego. Co piąty badany przyznaje, że zażywa trzy preparaty dziennie, a co dziewiąty – cztery. Ponad połowa ankietowanych deklaruje zakup suplementów po jednym opakowaniu. Do nabywania większej liczby opakowań przyznaje się 36 proc. respondentów. Okazuje się, że model subskrypcyjny, choć istnieje, wciąż nie jest popularny w branży suplementów diety – decyduje się na niego jedynie 2,1 proc. badanych.

Ekologiczna marka ma znaczenie
Badani zapytani o to, na co przede wszystkim zwracają uwagę przy zakupie suplementów, najczęściej wskazują skład wybieranych preparatów (77,2 proc.). W dalszej kolejności ankietowani deklarowali cenę (57 proc.) oraz formułę (29,6 proc.). Co czwarty respondent przede wszystkim zwraca uwagę na rekomendację specjalisty, niewiele mniej, bo 23 proc. badanych, wskazywało na markę. Niemal co dziesiąty Polak suplementujący dietę przy zakupie preparatów przywiązuje szczególną wagę do ich dostępności, opinii znajomych i rodziny lub do opakowania.

Ekologia firmy okazała się czynnikiem istotnym podczas zakupów jedynie dla 8,8 proc. badanych. Jednocześnie jednak co siódmy respondent deklaruje, że bardzo zależy mu na tym, aby marka wybieranych produktów była ekologiczna, a dla ponad połowy ankietowanych jest to ważne na 7 lub więcej punktów w skali od 1 do 10.

– Dla większości respondentów ekologia marki suplementów jest ważna, jednak podczas zakupów sprawdza ją zaledwie co dwunasty badany, co sugeruje, że konsumenci oczekują, że to producenci wezmą na siebie odpowiedzialność za wykorzystywanie ekologicznych rozwiązań w procesie produkcji suplementów oraz rzetelne informowanie o tym. Zależy nam, aby marka OSAVI była jak najbardziej przyjazna środowisku, dlatego opakowania naszych suplementów w formie kapsułek są produkowane w technologii BioPET – 30 proc. tworzywa tych opakowań wytwarza się z surowców odnawialnych. Z kolei etykiety produkowane w technologii CleanFlake łatwo dają się oddzielić od butelek PET, umożliwiając ich pełny recykling. Dodatkowo na etykietach wykorzystujemy druk cyfrowy oraz certyfikowany tusz, który nie zawiera metali ciężkich – podkreśla Maciej Jaskólski, dyrektor ds. rozwoju produktów OSAVI.

Co sądzimy o jakości suplementów
Ponad 60 proc. konsumentów zwraca uwagę na jakość suplementów diety. Niemal co czwarty badany deklaruje, że zawsze zwraca uwagę, aby wybierane przez niego suplementy były produktami z markowymi składnikami o naukowo potwierdzonej skuteczności, a prawie 40 proc. – przeważnie. Co czwarty ankietowany czasem przywiązuje do tego wagę, a czasem nie. Jedynie 7,6 proc. Polaków nie zwraca uwagi na ten aspekt.

Badani zostali poproszeni o ocenę tego, jak często mają wątpliwości co do jakości suplementów diety w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ich brak, a 10 – bardzo częste wątpliwości. Okazuje się, że jedynie 6,7 proc. respondentów nie miewa ich nigdy. Największa grupa badanych, bo 23,7 proc., ocenia ten aspekt na 5 punktów w skali od 1 do 10. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37,5 proc.) swoje wątpliwości określa na co najmniej 6 punktów. Bardzo częste wątpliwości ma zaledwie 3,3 proc. respondentów.

Dlaczego nie korzystamy z suplementów?
Z badania wynika, że większość Polaków (56,4 proc.) niesuplementujących diety nie robi tego, deklarując, że nie widzi takiej potrzeby. Co dziesiąty badany jako powód wskazuje, że nie ma wskazań po konsultacji z lekarzem. Również co dziesiąty respondent uważa ceny suplementów diety za zbyt wysokie. Brak czasu lub problemy z systematycznością deklaruje 9,1 proc. badanych.

Wyniki badania wskazują, że 44,5 proc. badanych do rozpoczęcia suplementacji mogłyby skłonić wyraźne zalecenia lekarza. Ankietowani w 22,9 proc. wskazują niższe ceny, a niemal co siódmy respondent – wysoką jakość tych preparatów potwierdzoną certyfikatami.

Co poza tym?

Publikujemy raport w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając ją po kliknięciu w: Polacy a suplementy diety –%0D%0Aekologia i jakość.pdf.

Metodologia badania – badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków. Ankieta została przeprowadzona przez agencję badawczą metodą CAWI w pierwszym kwartale 2022 r. na próbie 1000 osób.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.