Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ szczepionki przeciwko krztuścowi na przeżycie niemowląt

Źródło: First Pertussis Vaccine Dose and Prevention of Infant Mortality; Tejpratap S.P. Tiwari, Andrew L. Baughman, and Thomas A. Clark; Pediatrics 2015; 135:6 990-999; published ahead of print May 4, 2015, doi:10.1542/peds.2014-2291
Autor: Andrzej Kordas |Data: 15.06.2015
 
 
Niemowlęta znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na krztusiec o ciężkim przebiegu oraz zgonu z jego powodu. Badacze przeanalizowali wpływ zastosowania co najmniej 1 dawki szczepionki przeciwko krztuścowi w prewencji zgonów związanych z krztuścem oraz podjęli próbę określenia czynników wiążących się ze zwiększonym ryzykiem zgonu wśród niemowląt poniżej 42 dnia życia.
W tym celu przeanalizowano dane dotyczące zgłoszonych przypadków zachorowania na krztuśca wśród niemowląt na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 1991 – 2008. Niemowlęta przyporządkowano do jednej z dwóch grup pod względem wieku, bazując na możliwości otrzymania przez nie pierwszej dawki szczepienia przeciwko krztuścowi w wieku 6 tygodni.

Ocenie poddano 45 404 przypadków krztuśca niemowlęcego. W analizowanym przedziale czasowym wystąpiło 258 zgonów związanych z krztuścem. Przypadki krztuśca zakończone zgonem oraz niezakończone zgonem potwierdzano metodą hodowli (wynik dodatni odpowiednio u 54% vs 49%) oraz reakcją łańcuchowej polimerazy PCR (wynik dodatni odpowiednio u 31% vs 27%). Wszystkie przypadki zgonów miały miejsce, gdy do zachorowania doszło przed ukończeniem 34 tygodnia życia dzieci, spośród czego aż 64% miało miejsce przed ukończeniem 6 tygodnia życia. W grupie niemowląt ≥42 dnia życia, zastosowanie co najmniej 1 dawki szczepionki przeciwko krztuścowi wiązało się ze znamiennie mniejszym ryzykiem zgonu (aOR: 0.28; 95% CI: 0.11–0.74), hospitalizacji (aOR: 0.69; 95% CI: 0.63–0.77) oraz rozwoju zapalenia płuc (aOR: 0.80; 95% CI: 0.68–0.95). Ryzyko to było istotnie większe w przypadku populacji Latynosów (aOR: 2.28; 95% CI: 1.36–3.83), Indian Ameryki Północnej (aOR: 5.15; 95% CI: 2.37–11.2) oraz istotnie mniejsze w przypadku stosowania antybiotyków zgodnie z rekomendacjami (aOR: 0.28; 95% CI: 0.16–0.47).

Reasumując, udowodniono iż pierwsza dawka szczepienia przeciwko krztuścowi oraz antybiotykoterapia stosowana zgodnie z aktualnymi rekomendacjami skutecznie chronią przed zgonem, koniecznością hospitalizacji oraz rozwojem zapalenia płuc wśród niemowląt.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe