Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AOTMiT: Finansowanie pretomanidu we wskazaniu gruźlicy lekoopornej

Źródło: AOTMiT
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 01.03.2021
 
 
Tagi: pretomanid, MDR
Opublikowano pierwszą listę leków o wysokim poziomie innowacyjności, które będą finansowane z Funduszu Medycznego. Znalazło się na niej jedenaście pozycji, między innymi pretomanid we wskazaniu gruźlica lekooporna.
Pretomanid będzie finansowany w skojarzeniu z bedakiliną i linezolidem u osób dorosłych z gruźlicą płuc o rozszerzonej oporności na leki (ang. extensively drug resistant, XDR) lub wielolekoopornej (ang. multidrug-resistant, MDR) nietolerującej leczenia lub niereagującej na leczenie.

Oczekiwane korzyści zdrowotne:
Wyzdrowienie:
- negatywny status konwersji posiewu mikrobiologicznego plwociny po 26 tygodniu (po okresie pełnej terapii) będzie osiągnięty u 90 proc. (95% CI: 80,4; 95,8) pacjentów z gruźlicą XDR i 95 proc. (95% CI: 81,8; 99,3) z gruźlicą MDR
- brak niepowodzenia klinicznego, nawrotu bakteriologicznego lub niepowodzenia bakteriologicznego (ponowna infekcja) do 6 i 24 miesięcy po zakończeniu leczenia

Poprawa jakości życia: (ustąpienie/zmniejszenie nasilenia objawów gruźlicy w stosunku do stanu wyjściowego na podstawie wyników uzyskanych podczas oceny jakości życia).

Jak wynika z raportu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w 2019 roku zarejestrowano 5321 (5487) zachorowań na gruźlicę. W tym leczono ambulatoryjnie 102 przypadki gruźlicy z opornością na co najmniej 1 lek przeciwprątkowy. W tej grupie było 43 chorych na gruźlicę wielolekooporną (MDR-TB). Najwięcej chorych na MDR-TB pozostawało pod opieką poradni w woj. mazowieckim (19) i małopolskim (6). Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, które uzyskano z rejestrów laboratoryjnych, w 2019 roku MDR-TB rozpoznano u 39 chorych, w tym u 17 cudzoziemców. Przypadki MDR-TB stanowiły 1,0 proc. wszystkich zachorowań na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie oraz 1,1 proc. zachorowań ze znanymi wynikami lekowrażliwości (w 2019 roku lekowrażliwość była dostępna u 88,9 proc. chorych z dodatnimi wynikami posiewów). Było ponadto 99 (83) chorych z opornością wyłącznie na izoniazyd (2,4 proc. chorych na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie i 2,7 proc. przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości).

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności z 26 lutego 2021 roku.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe