Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Azytromycyna w leczeniu COVID-19 o ciężkim przebiegu: wyniki badania COALITION II

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 23.09.2020
 
 
Niedawno ukazały się wyniki brazylijskiego badania o akronimie COALITION II, w którym oceniono czy dodanie azytromycyny do standardowego postępowania w leczeniu ciężkiego COVID-19 poprawia przebieg choroby.
Badanie COALITION II miało charakter randomizowanego badania klinicznego typu open-label. Pacjenci z COVID-19, którzy wymagali tlenoterapii (przepływ tlenu conajmniej 4l/minutę) przydzielano losowo do grupy leczonej azytromycyną 500 mg raz dziennie przez 10 dni lub grupy bez interwencji. Każdy z pacjentów otrzymywał standardowe leczenie, w tym hydroksychlorochinę 400 mg dwa razy dziennie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był stan kliniczny po 15 dniach, oceniany w 6 stopniowej skali, przy czym wyższe wartości wskazywały na gorszy stan pacjenta.

214 randomizowanych pacjentów zostało przeniesionych do grupy interwencyjnej, a 186 chorych trafiło do grupy kontrolnej. Po 15 dniach obie grupy nie różniły się w zakresie stanu klinicznego (OR=1,36; 95% CI: 0,94-1,97; p=0,11). Częstotliwość działań niepożądanych nie różniła się istotnie pomiędzy grupami.

U pacjentów z COVID-19 z ciężkim przebiegiem, dodanie azytromycyny do leczenia nie wiązało się z poprawą stanu klinicznego. Należy zwrócić uwagę, że wyniki były wprawdzie nieistotne, jednak iloraz szans i większość przedziału ufności było powyżej jednego, co wskazywałoby na tendencje, że lepsze wyniki uzyskiwano w grupie kontrolnej. Być może w przypadku większej próby, badanie wykazałoby nawet szkodliwość połączenia azytromycyny i hydroksychlorochiny.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe