Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy sedacja w pulmonologii pomaga, czy szkodzi?

Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 20.02.2020
 
 
Odsetek zgonów u chorych wentylowanych i niewentylowanych poddawanych sedacji jest taki sam, wynika z badania skandynawskiego.
W tym wieloośrodkowym badaniu nie wykazano różnic między 90-dniową śmiertelnością pacjentów wentylowanych oraz wentylowanych i wprowadzonych w stan łagodnej sedacji. We wcześniejszych badaniach okazało się, że pozostawienie chorych bez wprowadzania w stan sedacji przynosi korzyści. Ale, aby stwierdzić, czy pomaga to uzyskać lepsze wyniki w przeżyciu 90-dniowym byłaby potrzeba obserwacji około 700 chorych.

Wyniki badania przeprowadzanego w ośrodkach duńskich zostały opublikowane w New England Journal of Medicine.

W badaniu z 2010 roku u pacjentów w stanie krytycznym, średnia liczba dni bez wentylacji była znacząco wyższa w grupie, która nie została wprowadzona w stan sedacji niż w grupie, w której chorych wprowadzano w stan sedacji z przerwami w ciągu dnia. Co więcej nie wprowadzanie chorych w sedację wiązało się z krótszym przebywaniem w oddziałach intensywnej terapii oraz krótszym pobytem w szpitalu.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe