SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Doksycylina efektywna w zaostrzeniu mukowiscydozy
 
Działy: Aktualności
Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej MMP-9 odgrywają rolę w progresji mukowiscydozy, a doksycylina może redukować MM-9 in vitro. Jaki jest efekt doksycyliny w leczeniu zaostrzeń mukowiscydozy? Z randomizowanego badania wynika, że doksycylina poprawia wyniki leczenia w ostrych zaostrzeniach.
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie z placebo i próba kontrolną obejmowało hospitalizowanych chorych z mukowiscydozą przechodzących zaostrzenie choroby. W sumie 20 chorym podano doksycylinę a 19 placebo w czasie 8-dniowej hospitalizacji. Materiał tkankowy był pobierany na początku i na końcu badania. Wstępnymi punktami końcowymi były całkowite poziomy MMP-9 w plwocinie i bezpieczeństwo/tolerancja. Kolejne punkty końcowe obejmowały zmiany w funkcji płuc, czas do następnego zaostrzenia i markery MMP-9 związane z aktywnością proteaz.

Doksycylina była dobrze tolerowana, obyło się bez przerwania terapii i poważnych działań niepożądanych. Doksycylina zmniejszała całkowite poziomy MMP-9 w plwocinie o 63,2 procent i była związana z 56,5 procentową redukcją aktywnych poziomów MMP-9, 1,6 – krotnym zwiększeniu TIMP-1, poprawą objętości wydechowej wysiłkowej i wydłużeniem odstępu do kolejnego zaostrzenia.

Wspomagające stosowanie doksycyliny poprawiało rozregulowane poziomy MMP-9 w plwocinie obserwowane razem ze spójnymi biomarkerami. Zdaniem badaczy, poprawa wyników klinicznych sugeruje ważne korzyści terapeutyczne z doksycyliny dla chorych na mukowiscydozę.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe