Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Gold 2020 - Co nowego?

Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 15.11.2019
 
 
W nowym raporcie GOLD 2020 opublikowanym w listopadzie b.r. przedstawione nowe dodatkowe dane na temat etiopatogenezy POChP . Badania cytowane w aktualnym raporcie podkreślają znaczenie czynników związanych z rozwojem płuc, dorastaniem i czynnikami ekspozycyjnymi (smog, czynniki szkodliwe wewnątrz pomieszczeń).
Publikowane są dalsze dane epidemiologiczne wskazujące na znaczenie innych niż palenie tytoniu czynników ryzyka rozwoju POChP. Dane źródłowe dostępne są na stronie WHO Global Burden od Disease Study/ World Bank. Ponadto uwzględniono niedawno publikowane dane wskazujące na znaczenie synergistyczne czynników ryzyka takich jak infekcje wieku dziecięcego, przeludnienie (duża liczba mieszkańców) mieszkania (Medical Reasearch Council National Study of Health and Development) dla pogorszenia parametrów czynnościowych u osób do 43 r z.

W zakresie badań czynnościowych rekomenduje się stosowanie norm GLI (z score -1,64), zastosowanie poprzednio stosowanych norm prowadzi do błędów rozpoznawania POChP.

Dla oceny stopnia nasilenia objawów zaleca się stosowanie zarówno testu CAT jak i CCQ (COPD Control Questionnaire), można zastosować SGRQ - wartość tych narzędzi oceny jest uznana za porównywalną. Nie uległa zmianie strategia oceny pierwszorazowej chorego z nowym rozpoznaniem, oparta na ABCD. Natomiast zmodyfikowano i przedstawiono w postaci grafu algorytm inicjalizacji GKS wziewnych u chorych na POChP – jako leczenie z jednym lub dwoma lekami bronchodilatacyjnymi.

Jako silnie wspierające dla inicjalizacji GKS w terapii wskazuje się na zaostrzenia wymagające hospitalizacji,
≥2 umiarkowane zaostrzenia w ciągu ostatniego roku (mimo stosowania długodziałających leków rozszerzających oskrzela). Kiedy?

W razie obwodowej eozynofilii >300 komórek/ul oraz astmie w wywiadzie lub towarzyszącym cechom astmy

Należy również rozważyć inicjalizację GKS o ile występuje jedno umiarkowane zaostrzenie w ciągu ostatniego roku (mimo stosowania długodziałających leków rozszerzających oskrzela) lub obwodowa eozynofilia 100-300 komórek/ul

Nie jest wskazane zastosowanie GKS o ile powtarzają się incydenty zapalania płuc u chorego, eozynofilia obwodowa <100 komórek/ul, wystąpiła infekcja Mycobaterium.

Publikowano również dane na temat stosowania witaminy D – brak przesłanek do stosowania suplementacji witaminy D rutynowo dla prewencji zaostrzeń. Meatanaliza badań cytowanych w raporcie GOLD wskazuje, że należy prowadzić suplementację u osób z potwierdzonym niedoborem witaminy D i ma to znaczenie dla prewencji zaostrzeń w tej grupie.

Zmodyfikowana została również strategia postępowania w POChP uwzględniająca monitorowanie chorób współistniejących, szczepienia, inne działania z zakresu diagnostyki różnicowanej i edukacji. Zmodyfikowano również tabele dotyczącą diagnostyki różnicowej zaostrzeń POChP.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe