Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Grypa – potencjalnie najbardziej śmiertelna choroba wirusowa świata

Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.01.2020
 
 
Zgodnie z danymi publikowanymi przez WHO za rok 2016 infekcje dolnych dróg oddechowych były trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie. Pierwszą pod względem częstości była choroba niedokrwienna serca, następne – to udar i POChP.
Choroby dolnych dróg oddechowych są natomiast pierwszą pod względem częstości przyczyn zgonów spośród chorób zakaźnych, kolejna pod względem częstości jest biegunka, a następną gruźlica.
Jako najistotniejsze czynniki epidemiologiczne zgonów, zwłaszcza u osób starszych, wymienia się infekcje pneumokokowe, wirus grypy oraz RSV. Ryzyko zgonu rośnie wraz z wiekiem chorego.

Szacowane ryzyko zgonu w zależności od wieku chorego:
< 65 lat wynosi: 0.1-6.4 na 100000
65-74 lata wynosi: 2.9- 44.0 na 100000
>75 lat wynosi 17.9 – 223.5 na 100000
Czynniki predysponujące do niekorzystnego przebiegu grypy są:
- ekstremalne grupy wiekowe (noworodki, małe dzieci, osoby w wieku podeszłym)’
- obniżenie odporności,
- otyłość
- ciąża
- choroby przewlekłe (choroby układu krążenia, oddechowego, niewydolność nerek, wątroby).

Najczęstsze wczesne powikłania mogące być przyczyną zgonu z powodu zakażenie wirusem grypy to – zapalenie mózgu/opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego, choroba zakrzepowo-zatorowa, ARDS, ponadto dekompensacja chorób przewlekłych (udar, zawał mięśnia sercowego). Najczęstszą przyczyną zgonu chorego z ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem grypy jest wtórna infekcja bakteryjna (zapalenie płuc) (80%) lub infekcje oportunistyczne.

Inhibitory neuraminidazy – wskazania do stosowania

Leczenie:
Oseltamivir 75mg 2xdz przez 5 dni
Zanamivir 600mg 2xdz przez 5 dni
Wskazania: u chorych hospitalizowanych, chorzy z ryzykiem powikłań, ciężki przebieg infekcji wirusowej.

Prewencja:
Oseltamivir 75mg 1xdz 10 dni
Wskazania: osoby z ryzykiem powikłań.
Optymalne dla ograniczenia zachorowań i powikłań jest upowszechnienie szczepień przeciwko grypie wśród osób z ryzykiem powikłań oraz pracowników służby zdrowia. WHO rekomenduje szczepienie czterowalentne.


Global Health Estimates 2000-2016, Geneva WHO 2018
Luliano Lancet 2018
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe