SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
IPF: skala ryzyka genetycznego poprawi wynik predykcyjny?
 
Działy: Aktualności
Nowo opracowana skala ryzyka genetycznego IPF może poprawić wyniki predykcyjne chorych na tę chorobę w porównaniu z jedynie parametrami klinicznymi.
Badacze w poprzednich badaniach zidentyfikowali geny obecne w krwi obwodowej odpowiadające za rokowanie chorych na IPF. W obecnym badaniu zmierzono ekspresję 52 genów i na tej podstawie opracowano skalę pozwalającą na zaliczanie ich do poszczególnych grup ryzyka.

Badanie objęło 425 chorych z ośrodków amerykańskich, brytyjskich i niemieckich w wieku od 67 do 70 lat, w przeważającej mierze mężczyzn.

Jak podano w Lancet Respiratory Medicine, pacjenci niskiego i wysokiego ryzka charakteryzowali się znaczącymi różnicami odnośnie śmiertelności lub przeżycia wolnego od transplantacji (ryzyko wahało się od 2,03 do 4,37).

Dodanie profili 52 genów do płci, wieku oraz indeksu fizjologii poprawiło rzetelność predykcyjną.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe