Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kontynuacja blokerów układu RAA u hospitalizowanych z COVID-19: badanie REPLACE COVID

Źródło: THE LANCET
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 22.01.2021
 
 
W pierwszych miesiącach pandemii nie było pewne, czy ze względu na biologię SARS-CoV-2 nie należy sugerować odstawienie inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) u zakażonych pacjentów. Jednak towarzystwa naukowe zalecały kontynuowanie terapii blokerami RAA, jeśli nadal są wskazania i nie ma przeciwwskazań do terapii.
Niedawno opublikowano wyniki randomizowanego badania klinicznego typu open-label o akronimie REPLACE COVID, którego celem było zweryfikowanie strategii kontynuacji lub przerwania leczenia inhibitorami układu RAA u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Pacjentów, u których nie istniały bezwzględne wskazania lub przeciwwskazania do stosowania blokerów układu RAA, randomizowano do kontynuacji leczenia lub jej przerwania. Pierwszorzędowym punktem końcowym było porównanie obu podgrup w zakresie punktacji oceniającej ciężkość przebiegu COVID-19, obejmujące takie zmienne, jak czas do śmierci, długość trwania mechanicznej wentylacji, czas leczenia nerkozastępczego lub stosowania wazopresorów oraz wystąpienie niewydolności wielonarządowej.

Do kontynuowania leczenia zrandomizowano 75 pacjentów, a do przerwania leczenia 77. Średnia wieku badanych wyniosła 62 lata, średnie BMI 33 kg/m2, a 52% badanych cierpiało z powodu cukrzycy. Nie odnotowano istotnych różnic w zakresie badanej punktacji pomiędzy grupami. Dodatkowo nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie ciężkości przebiegów oraz odsetków zgonów. Nie zaobserwowano również istotnych różnic w zakresie ciśnień tętniczych, stężenia potasu oraz kreatyniny.

Wyniki badania REPLACE COVID wskazują, że u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 można kontynuować stosowanie inhibitorów RAA.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe