Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Który antybiotyk stosować u dzieci z zaostrzeniem rozstrzeni oskrzeli? Dane z The Lancet

Źródło: DM/Lancet; NCBI; NCBI
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.08.2019
 
 
Rozstrzenie oskrzeli to nieodwracalne poszerzenie ich światła, mogące być skutkiem m.in. przewlekłych chorób układu oddechowego (np. mukowiscydozy), nawracających infekcji czy aspiracji ciała obcego. W przebiegu choroby dochodzi do zaostrzeń, których łagodne postaci - jak ukazano na łamach The Lancet Respiratory Medicine - można skutecznie leczyć znanym antybiotykiem.
Badacze z Australii i Nowej Zelandii przeprowadzili wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność antybiotykoterapii w leczeniu zaostrzeń rozstrzeni oskrzeli w populacji pediatrycznej, dla której - jak podkreślają autorzy - brakuje właśnie tak zaprojektowanych badań. 197 dzieci w wieku 1-18 lat z potwierdzoną w TK klatki piersiowej chorobą i z co najmniej dwoma zaostrzeniami w ciągu ostatnich 18 miesięcy przydzielono losowo w stosunku 1:1:1 do otrzymywania amoksycyliny z kwasem klawulanowym (45mg/kg/dobę) plus placebo (imitujące azytromycynę), azytromycyny (5mg/kg/dobę) plus placebo (imitujące poprzedni antybiotyk) lub oba typy placebo; preparaty podawano przez 14 dni. Istotność statystyczną ustalono na p<0,0245.

Po dwóch tygodniach leczenia zaostrzenie ustąpiło u 65% dzieci leczonych amoksycyliną z kwasem klawulanowym, u 61% leczonych azytromycyną i u 43% otrzymujących placebo. W porównaniu z placebo stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym daje 1,5-krotnie większą szansę na wyleczenie przed upływem 14 dni (p=0,015 - osiągnięta założona istotność statystyczna). Podobny efekt wykazano dla azytromycyny, jednak w jej przypadku nie osiągnięto istotności statystycznej (p=0,042). Odsetek działań niepożądanych był podobny we wszystkich grupach (odpowiednio 30%, 30% i 21%), jednak wszystkie okazały się łagodne do co najwyżej umiarkowanych.

Leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym jest korzystne z punktu widzenia ustąpienia lekkich/umiarkowanych postaci zaostrzeń u dzieci z rozstrzeniem oskrzeli i według badaczy powinno pozostać antybiotykiem pierwszego rzutu w powyższym wskazaniu.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe