Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Który rodzaj znieczulenia do bronchofiberoskopii jest najskuteczniejszy?

Źródło: https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(19)31311-X/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.07.2019
 
 
Bronchoskopia jest znana już od 1897 roku, kiedy to Gustaw Killian użył metalowej rury do usunięcia kości wieprzowej z płuc pewnego rolnika. Obecnie jest szeroko stosowana w diagnostyce chorób układu oddechowego, a nowoczesna technologia umożliwia nie tylko zobrazowanie drzewa oskrzelowego, lecz także wykonanie prostych zabiegów (jak np. założenie stentu w miejscu zwężania).
Procedura nie jest niestety zbyt przyjemna dla pacjentów - z tego względu zbadano, w jaki sposób optymalnie znieczulić drogi oddechowe.

Na łamach The Chest opublikowano wyniki randomizowanego badania, w którym 1050 osób przydzielono losowo w stosunku 1:1:1 do znieczulenia (przed bronchofiberoskopią) za pomocą lignokainy w nebulizacji (2,5ml 4% roztworu), sprayu do jamy ustnej i gardła (10 rozpyleń 10% roztworu) lub połączenia obu metod (2,5ml 4% roztworu w nebulizacji oraz 2 rozpylenia 10% sprayu). Oceniono, która z metod daje najlepsze rezultaty w odniesieniu do zmniejszania nasilenia kaszlu, satysfakcji pacjenta z zabiegu, chęci powtórzenia procedury, zużycia lignokainy i działań niepożądanych.

Lignokaina podawana wyłącznie w sprayu okazała się znacznie skuteczniejsza od pozostałych sposobów podawania. Wykazano, że w ocenie pacjentów taki sposób podania skutkuje istotnie mniejszym nasileniem kaszlu w porównaniu z nebulizacją i metodą mieszaną (p<0,001). Obserwacje te potwierdzono oceną nasilenia kaszlu przez operatora (p<0,001). Ponadto zastosowanie lignokainy w sprayu wiązało się z najwyższym zadowoleniem wśród pacjentów (p<0,001), o czym świadczy m.in. znacznie wyższy odsetek pacjentów skłonnych powtórzyć badanie (73,7%), w porównaniu do 49,1% i 59,4% osób w grupie otrzymującej odpowiednio nebulizację i znieczulenie "mieszane" (p<0,001). Co ważne, nie obserwowano działań niepożądanych związanych z lignokainą.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe