SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Mechanizm działanie roflumilastu - wyniki badania ROBERT
Źródło: DM/www.thelancet.com
Autor: Marta Koblańska |Data: 05.11.2018
 
 
Roflumilast, inhibitor fosfodiesterazy typu 4, jest z powodzeniem stosowany w leczeniu podtrzymującym ciężkich postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Istnieją przypuszczenia, że działa on także przeciwzapalnie, jednak dokładny mechanizm pozostawał nieznany. Z tego względu przeprowadzono wieloośrodkowe badanie, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma the Lancet.
Do randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą zakwalifikowano 158 pacjentów z osiemnastu ośrodków w pięciu krajach; 79 otrzymywało roflumilast, drugie tyle placebo. Do próby włączono chorych w wieku 40-80 lat, z produktywnym przewlekłym kaszlem przez ostatnie 2 lata, wskaźnikiem FEV1 w próbie rozkurczowej w zakresie 30-80% i wskaźnikiem Tiffeneau <70%.

Na początku badania i po 16 tygodniach dokonano biopsji śluzówki oskrzeli oraz pobrano plwocinę; obecność stanu zapalnego oceniono na podstawie ilości komórek zapalnych w pobranych próbkach. Najważniejszym z ocenianych parametrów była zamiana liczby komórek CD8+ w śluzówce.

Okazało się, że stosowanie roflumilastu nie wiązało się z istotnym statystycznie spadkiem liczny komórek CD8+ w pobranych bioptatach, jednak zauważono istotny spadek liczby eozynofili (p=0,0046); w plwocinie także odnotowano spadek ich liczby (p=0,0042). We krwi obwodowej ich poziom pozostał niezmieniony. Poza powyższymi nie znaleziono istotnych statystycznie zmian w wykładnikach stanu zapalnego po zastosowaniu roflumilastu.

Badanie wykazało prawdopodobny drugi z mechanizmów działania leku; oprócz inhibicji fosfodiesterazy typu 4 także spadek liczby eozynofili w śluzówce oskrzeli.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe