Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Międzynarodowy Kongres European Respiratory Society Madryt 2019: Hot topic

Źródło: Małgorzata Farnik, korespondencja z Madrytu
Autor: Marta Koblańska |Data: 30.09.2019
 
 
Zgodnie z tradycją poprzednich konferencji wybrano tematy budzące szczególne zainteresowanie. Jednym z tematów tegorocznego sympozjum jest rola innych niż Th-2 mechanizmów związanych z patogenezą astmy, w szczególności ciężkiej. Jest to kontrapunktem dla dotychczas stosowanych, a nawet nowo-rejestrowanych leków biologicznych.
Analiza skuteczności wskazuje, że nie wszyscy chorzy odpowiadają na leki blokujące ścieżkę związaną z IL-5. Około 20 % chorych, niezależnie od tego czy jest to mepolizumab, reslizumab czy benralizumab- może być zaklasyfikowana jako non-responder. Jakie inne mechanizmy mogą być odpowiedzialne za przebieg choroby?

Przedstawiono kilka hipotez – m.in. związane z dysbiozą, którą należy uznać za dynamiczny układ powiązany z zapaleniem w drogach oddechowych (zapalenie→ dysbioza → zapalenie). Wskazano na związek dysbiozy z zapaleniem zarówno eozynofilowym jak i neutrofilowym, wzrostem patogenów oportunistycznych, niższymi parametrami badań czynnościowych (FEV1) oraz dłuższym czasem trwania choroby. Przedstawiono wyniki badań w zakresie antybiotykoterapii, zwłaszcza azytromycyny. Jednak biorąc pod uwagę, że antybiotyk wpływa negatywnie na ogół bakterii należy rozważyć inne mechanizmy. Najbardziej obiecujące wydaje się zastosowanie bakteriofagów (Qbeta). Stosowano również probiotyki, jednak na chwilę obecną brak przekonujących badań. Trwają również badania na temat wpływu leczenia biologicznego na dysbiozę (oczekiwana jest w niedługim czasie publikacja na temat mepolizumabu).

Małgorzata Farnik
Madryt, 29.09.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe