Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
N-acetylocysteina w prewencji zaostrzeń rozstrzeni oskrzeli
Źródło: Damian Matusiak/https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-019-1042-x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478409/
Autor: Marta Koblańska |Data: 26.04.2019
 
 
W grupie leczonej N-acetylocysteiną odnotowano istotną statystycznie redukcję częstości zaostrzeń w ciągu rocznego follow-upu w porównaniu do grupy kontrolnej.
Do rozstrzeni oskrzeli mogą prowadzić poważne choroby układu oddechowego, takie jak mukowiscydoza, niedobór alfa-1 antytrypsyny, pierwotna dyskineza rzęsek, choroby autoimmunologiczne, choroby zapalne jelit czy infekcje układu oddechowego, jednak nawet w około połowie przypadków etiologia pozostaje niewyjaśniona. Leczenie opiera się na rehabilitacji oddechowej, przyjmowaniu wziewnych leków rozszerzających oskrzela, a niekiedy także mukolityków i antybiotyków. Problem stanowią zaostrzenia, zwłaszcza o ciężkim przebiegu, które mogą pogłębiać upośledzenie funkcji układu oddechowego i niekiedy prowadzą nawet do zgonu. Na łamach Respiratory Research pojawiło się proste rozwiązanie pomagające zredukować ryzyko zaostrzeń w przebiegu rozstrzeni oskrzeli.

Przeprowadzono prospektywne, randomizowane badanie obejmujące 161 pacjentów z 5 ośrodków w Chinach. Zakwalifikowano pacjentów powyżej 18. roku życia z potwierdzoną diagnozą rozstrzeni oskrzeli oraz co najmniej dwoma zaostrzeniami w ciągu ostatniego roku. Badanych przypisano w stosunku 1:1 do grupy badawczej otrzymującej doustnie N-acetylocysteinę (mukolityk) w dawce 600 mg dwa razy na dobę przez dwanaście miesięcy oraz grupy kontrolnej otrzymującej placebo.

W grupie leczonej N-acetylocysteiną odnotowano istotną statystycznie redukcję częstości zaostrzeń w ciągu rocznego follow-upu w porównaniu do grupy kontrolnej (RR 0,41, p=0,0011). Mediana liczby zaostrzeń wyniosła 1 (0,5-2) w grupie badawczej w porównaniu do 2 (1-2) w grupie kontrolnej i różnica ta okazała się istotna statystycznie (p=0,003). Ponadto aż 24,7% pacjentów leczonych N-acetylocysteiną nie doznało ani jednego zaostrzenia w ciągu 12 miesięcy przyjmowania leku przy 11,3% pacjentów wolnych od zaostrzeń w grupie kontrolnej (p=0,026). To nie koniec korzyści - w grupie badawczej stwierdzono istotną redukcję objętości plwociny odksztuszanej w ciągu doby (p=0,002), a także wykazano wzrost jakości życia. Co bardzo istotne podawanie mukolityku nie wiązało się z wystąpieniem poważnych działań niepożądanych (nie odnotowano ani jednego ciężkiego zdarzenia niepożądanego).
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe