SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Neoadjuwantowa immunoterapia kolejną opcją leczenia chorych na NDRP
Źródło: New England Journal of Medicine/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 24.05.2018
 
 
Podczas tegorocznego kongresu American Association for Cancer Research Annual Meeting, który odbył się w Chicago w dniach 14-18 kwietnia, przedstawiono wyniki nowego badania, które wykazało, że niwolumab jest skuteczny i bezpieczny w leczeniu neoadjuwantowym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania I-III. Patologiczną odpowiedź na leczenie potwierdzono u blisko połowy chorych uczestniczących w badaniu.
Do badania włączono 22 chorych z rozpoznanym operacyjnym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu zaawansowania I-III, spośród których 21 chorych otrzymało niwolumab przed zabiegiem, a następnie 20 chorych zostało zoperowanych. U 9 spośród 20 chorych (45%) uzyskano większą odpowiedź patologiczną, którą definiowano jako obecność 10% lub mniej żywych komórek nowotworowych w usuniętym guzie. U 2 chorych nie stwierdzono obecności żywych komórek nowotworowych. We wcześniejszych badaniach wykazano, że uzyskanie większej odpowiedzi patologicznej po zastosowaniu chemioterapii neoadjuwantowej wiązało się z dłuższym czasem przeżycia całkowitego chorych. Mediana czasu od drugiej dawki niwolumabu do zabiegu operacyjnego wynosiła 18 dni. Odpowiedzi patologiczne obserwowano niezależnie od ekspresji liganda programowanej śmierci komórki (ang. programmed death ligand 1, PD-L1), ale odpowiedź na leczenie związana była ściśle z nagromadzeniem mutacji w guzie. Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 12 miesięcy, 16 z 20 chorych nadal żyło i nie stwierdzono u nich nawrotu choroby. Po 18 miesiącach obserwacji odsetek chorych bez nawrotu choroby (ang. reccurence free survival, RFS) wynosił 73%, a mediana RFS nie została osiągnięta.

Badacze mają nadzieję na zmianę standardu leczenia neoadjuwantowego, chociaż wyniki wymagają potwierdzenia w większym badaniu klinicznym, nie wiadomo dotychczas czy zastosowanie niwolumabu w leczeniu neoadjuwantowym przekłada się na nizszy odsetek nawrotów choroby czy wydłużenie czasu przeżycia całkowitego chorych.

W chwili obecnej toczy się około 75 badań klinicznych dotyczących neoadjuwantowego leczenia anty PD-1 w 7 różnych nowotworach litych.

Wyniki badania dotyczącego przedoperacyjnego leczenia niwolumabem chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca zostały opublikowane w New England Journal of Medicine.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe