Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe wytyczne ERS/ATS (2020) postępowania w astmie ciężkiej

Źródło: Małgorzata Farnik/ERJ
Autor: Marta Koblańska |Data: 18.01.2020
 
 
W związku ze znacznym postępem badań dotyczących astmy ciężkiej grupa robocza ERS/ATS 9 stycznia 2020 r. ogłosiła nowe zalecenia. Autorzy rekomendacji odnoszą się do innych zaleceń – GINA, BTS, NAEPP, wskazując na pewne różnice. Dotyczą one przede wszystkim referencyjnego poziomu eozynofilii obwodowej dla objęcia leczeniem biologicznym, a także danych na temat leczenia astmy ciężkiej u dzieci.
Dla chorych dorosłych na astmę ciężką niekontrolowaną o fenotypie eozynofilowym rekomenduje się stosowanie przeciwciał przeciwko (IL)-5 oraz przeciwciała przeciwko podjednostce alfa receptora dla -IL-5. Jako punkt odcięcia dla eozynofilii obwodowej sugeruje się ≥150 μL−1.

Jako biomarkery dobrej odpowiedzi klinicznej na leczenie anty Ig-E u nastolatków i dzieci proponuje się ocenę eozynofilii obwodowej (≥260 μL−1) oraz FENO (≥19.5 ppb).

U dorosłych, nastolatków oraz dzieci z ciężką niekontrolowaną astmą mimo zastosowania leczenia stopnia 4 -5 GINA - rekomenduje się dodanie do terapii tiotropium w dawce 5 µg.

Leczenie przeciwciałami przeciwko interleukinom L-4/13 może być zalecone u dorosłych z ciężką niekontrolowaną astmą wymagających stosowania przewlekle systemowych glikokortykosteroidów, niezależnie od poziomu eozynofilii obwodowej.

Próba podjęcia przewlekłego leczenia makrolidami może być zalecona u chorych z zaostrzeniami lub niekontrolowaną astmą mimo leczenia dla stopnia 5 GINA, niezależnie od fenotypu.

Ponadto zalecenia odnoszą się do kryteriów minimalnej istotnej różnicy - minimum clinically important differences (MCIDs ) – u dorosłych. Określono je jako
- St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) zmniejszenie wyniku punktowego o minimum 4 punkty
- Asthma Control Questionnaire (ACQ-5, ACQ-6 and ACQ-7) zmiana średniej o min 0.5 punktu
- Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) zmiana średniej o min 0.5 punktu
- (FEV1) zmiana 0.23 L (10.38% ) wobec wartości początkowej


European Respiratory Journal 2020 55: 1900588; DOI: 10.1183/13993003.00588-2019
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe