Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pilotaż leczenia gruźlicy – zarządzenie NFZ

Źródło: NFZ
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 18.11.2022
 
 
Opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych.
Jak zaznaczono w uzasadnieniu zarządzenia, celem programu pilotażowego jest „sprawdzenie modelu leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych oraz ponadnarodowa harmonizacja leczenia gruźlicy wielolekoopornej i wdrożenie standardów Światowej Organizacji Zdrowia w okresie wyzwań epidemiologicznych”.

Program pilotażowy zakłada wypracowanie optymalnego modelu leczenia i nadzoru nad przyjmowaniem leków przez osoby chore na gruźlicę wielolekooporną w systemie ambulatoryjnym w połączeniu z systemem zaopatrywania w leki. W wyniku programu pilotażowego zostanie opracowany polski model telemedycznego monitorowania leków u osób chorujących na gruźlicę wielolekooporną.

Jak czytamy w dokumencie, regulacja ma na celu zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach istniejących norm prawnych i źródeł finansowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dotychczas wykonywanych w trybie szpitalnym, w tym rozszerzenia dostępu do leków w warunkach ambulatoryjnych.

NFZ zaznacza, że unikatowy charakter programu pilotażowego umożliwia udzielanie świadczeń w zakresie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych przez specjalistów wykazanych w ramach umów zawartych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc lub porada specjalistyczna – choroby zakaźne – dodano w dokumencie.

Szacowany koszt pełnej terapii prowadzonej w ramach programu pilotażowego na jedną osobę wynosi około 100 000 zł, bez kosztów produktów leczniczych stosowanych w ramach terapii. – Program będzie wywierał pozytywny wpływ na osoby objęte pilotażem, które nie będą musiały pozostawać w leczeniu zamkniętym przez cały okres leczenia – podkreślono w uzasadnieniu.

Działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie dostępne na stronie NFZ: „ZARZĄDZENIE NR 147/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA”.

Przeczytaj także: „Dr Adam Nowiński o najważniejszych zmianach w leczeniu gruźlicy wielolekoopornej”.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.