Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Prawidłowy wynik spirometrii to nie wszystko

Źródło: Damian Matusiak/https://erj.ersjournals.com/content/early/2019/06/12/13993003.00734-2019
Autor: Marta Koblańska |Data: 03.07.2019
 
 
Prawidłowy wynik spirometrii nie oznacza braku zagrożenia zachorowania na choroby układu oddechowego - takie wieści niesie badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Copenhagen University Hospital, które przedstawiono na łamach European Respiratory Journal.
Badacze sprawdzili, czy hospitalizacje i zgony z powodu chorób układu oddechowego są częstsze w populacji wprawdzie z prawidłowym wynikiem spirometrii (co wskazywałoby na prawidłową funkcję układu oddechowego), lecz z przewlekłymi objawami, takimi jak duszność, kaszel czy świszczący oddech.

Przeanalizowano dane aż 108 246 osób w wieku od 20 do nawet 100 lat; za prawidłowy wynik spirometrii przyjęto głównie wartość wskaźnika FEV1/FVC powyżej 0,70. Z badania wyłączono 10 291 osób ze względu na obecność chorób takich jak astma i POChP. 52 999 badanych bez przewlekłych objawów i 30 890 z ich obecnością charakteryzowało się prawidłową spirometrią.

Podczas okresu obserwacji odnotowano 1037 hospitalizacji z powodu zaostrzenia objawów, 5743 hospitalizacji z powodu zapalenia płuc i 8750 zgonów, z czego 463 było spowodowanych chorobami układu oddechowego. W porównaniu z osobami z prawidłową spirometrią bez przewlekłych objawów ze strony układu oddechowego obecność objawów wiązała się z podwyższonym ryzykiem hospitalizacji z powodu ich zaostrzeń (RR 1,62), zapalenia płuc (RR 1,26), śmiertelności z powodu choroby układu oddechowego (RR 1,59) i śmiertelności całkowitej. Wykazano także, że im więcej występowało objawów i im większe osiągały nasilenie, tym bardziej rosło ryzyko wymienionych powikłań.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe