Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Prosta ocena ryzyka może przewidywać potrzebę wentylacji mechanicznej u chorych na COVID-19

Źródło: Healio.com
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 23.10.2020
 
 
Naukowcy opracowali nowy sposób na przewidzenie ryzyka wentylacji mechanicznej wśród hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Zastosowano progi dla trzech wspólnych zmiennych klinicznych: częstość akcji serca przy przyjęciu, początkowy poziom troponiny w dowolnej pozycji i stosunek wysycenia tlenem do frakcji wdychanego tlenu (SpO2 / FiO2).
Naukowcy przeprowadzili retrospektywne badanie dorosłych z laboratoryjnie potwierdzonym COVID-19, którzy zostali przyjęci do szpitala od 15 marca do 15 kwietnia. Wśród 265 pacjentów w wieku 54 lat (20,4 %) wymagało inwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Naukowcy odkryli, że trzy wspólne zmienne kliniczne niezależnie przewidywały potrzebę wentylacji mechanicznej u osób badanych:
  • częstość akcji serca przy przyjęciu (OR = 1,032; 95% CI, 1,013-1,015; p <0,001)
  • Stosunek SpO2 / FiO2 (OR = 0,619; 95% CI, 95% CI, 0,463-0,829; P = 0,001)
  • dowolna pozycja początkowej troponiny (OR = 4,18; 95% CI, 1,93-9,036; P <0,001)


Badacze określili również najlepsze punkty odcięcia dla dwóch zmiennych: częstość akcji serca przy przyjęciu powyżej 101,5 uderzeń na minutę (obszar pod krzywą = 0,686; czułość 68,5%; swoistość 66,4%) oraz stosunek SpO2 / FiO2 poniżej 4,4 (AUC = 0,714; czułość 72,2%; swoistość 61,6%). Ogólny model wykazał dobrą kalibrację (test Hosmera-Lemeshowa = 6,3; P = 0,39) i zdolność przewidywania (AUC = 0,8).

Każdej ze zmiennych przyznano punkty w celu określenia ryzyka. Stosunek SpO2 / FiO2 poniżej 4,4 był powiązany z trzema punktami, tętno wyższe niż 101,5 uderzeń na minutę było związane z czterema punktami, a każda dodatnia troponina z pięcioma punktami. Zapisanie tych wartości w modelu sprawiło, że wentylacja mechaniczna była wymagana u 1,4% pacjentów bez żadnej ze zmiennych, 15% z jedną zmienną dodatnią, 29% z dwiema zmiennymi i 60% ze wszystkimi trzema zmiennymi.

Naukowcy potwierdzili, że tętno, stosunek SpO2 / FiO2 i troponina przewidywały potrzebę inwazyjnej wentylacji mechanicznej z dobrą dokładnością i zapewniły łatwy w zastosowaniu system oceny ryzyka.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe