Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rifapentyna z moksyfloksacyną w leczeniu gruźlicy

Źródło: DOI: 10.1056/NEJMoa2033400
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 17.06.2021
 
 
Na łamach „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego fazy III typu open label dotyczące możliwości leczenia gruźlicy lekowrażliwej terapią opartą na rifapentynie.
Rifapentyna to pochodna rifampicyny. Oparcie terapii przeciwgruźliczych na tym leku mogłoby skrócić czas leczenia, jednak nieznana jest skuteczność takiego postępowania w porównaniu ze standardową 6-miesięczną terapią w przypadku gruźlicy lekowrażliwej. Na łamach „New England Journal of Medicine" ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego fazy III typu open label - ufundowanego przez Amerykańskie Centrum Kontroli Zakażeń (CDC) - dotyczącego porównania możliwości leczenia gruźlicy lekowrażliwej terapią opartą na rifapentynie.

Pacjenci byli randomizowani do jednej z trzech terapii: czteromiesięczna terapia składająca się z rifapentyny, izoniazydu, pyrazynamidu oraz moksyfloksacyny (grupa A) oraz oparta na rifapentynie, izoniazydzie, pyrazynamidzie i etambutolu (grupa B) lub standardowa 6-miesięczna terapia oparta na rifampicynie, izoniazydzie, pyrazynamidzie i etambutolu (grupa C). Pierwszorzędowym punktem końcowym było porównanie odsetka pacjentów, u których wykryto gruźlicę po 12 miesiącu od randomizacji. Badanie miało charakter non-inferiority trial, co oznaczało, że za skuteczną terapię uznano te, które były nie gorsze od terapii standardowej.

W sumie pierwszorzędowy punkt końcowy można było ocenić u 726 pacjentów z grupy kontrolnej, 756 otrzymujących grupy A oraz 752 z grupy B. Połączenie zawierające rifapentynę i moksyfloksacynę było nie gorsze od standardowej terapii (odpowiednio: 11,6 proc. vs. z 9,6 proc.: różnica 2,1 punktu procentowego; 95 proc. CI: -1,1 do 5,1 punktu procentowego). Natomiast w przypadku zastosowania rifapentyny bez moksyfloksacyny nie odnotowano porównywalnego efektu w porównaniu ze standardową terapią (14,2 proc. vs. 9,6 proc.; różnica: 4,4 punktu procentowego; 95 proc. CI: 1,2 do 7,7 punktu procentowego).

Zastosowanie czteromiesięcznej terapii w leczeniu gruźlicy lekowrażliwej opartych na rifapentynie, moksyfloksacynnie, izoniazydzie oraz pyrazynamidzie miało porównywalną skuteczność do standardowej 6-miesięcznej terapii.

autor: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe