Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Sotrowimab w ambulatoryjnym leczeniu pacjentów z COVID-19 – wyniki badania COMET-ICE

Źródło: Mikołaj Kamiński, The New England Journal of Medicine
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 15.12.2021
 
 
Sotrowimab to przeciwciało monoklonalne, które zostało zaprojektowane w celu wczesnego zahamowania procesu zapalnego w COVID-19. Na łamach „The New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego trzeciej fazy dotyczącego zastosowania sotrowimabu u pacjentów z COVID-19 leczonych ambulatoryjnie.
Do badania zakwalifikowano pacjentów z objawowym COVID-19 z czasem od rozpoczęcia objawów nie dłuższym niż 5 dni. Dodatkowo każdy z zakwalifikowanych pacjentów miał co najmniej jeden czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Pacjentów w równych proporcjach zrandomizowano do sotrowimabu w pojedynczej infuzji lub do placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym była hospitalizacja lub śmierć z jakichkolwiek przyczyn w ciągu 29 dni od randomizacji.

W sumie zrandomizowano 583 pacjentów. Ogółem, pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 1 proc. pacjentów z grupy interwencyjnej i u 7 proc. z grupy placebo, co oznaczało zmniejszenie ryzyka względnego o 85 proc. dzięki zastosowaniu sotrowimabu. Do poważnych zdarzeń niepożądanych doszło u 2 proc. pacjentów z grupy interwencyjnej i u 6 proc. pacjentów z grupy placebo.

Wczesne zastosowanie sotrowimabu u pacjentów z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 pozwalało na zmniejszenie ryzyka hospitalizacji i/lub śmierci z jakichkolwiek przyczyn.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.