Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Szczepionka przeciwko RSV coraz bliżej

Redaktor: Monika Stelmach |Data: 01.07.2022
 
 
Tagi: RSV, szczepionka
Jednymi z częstych infekcji układu oddechowego są te wywołane przez wirusa RS. Największe zagrożenie dotyczy małych dzieci oraz osób starszych. Na horyzoncie pojawiła się nadzieja na skuteczną szczepionkę, co przedstawiono na łamach „The New England Journal of Medicine”.
Przeprowadzono randomizowane badanie oceniające biwalentną szczepionkę (glikoproteina F z dwóch podtypów RSV, A i B) u zdrowych dorosłych (18–50 lat). 70 osób przydzielono losowo w stosunku 1:1 do domięśniowej iniekcji szczepionki albo placebo. Mniej więcej 28 dni później uczestników zaszczepiono donosowo wirusem prowokacyjnym RSV A Memphis 37b i obserwowano przez 12 dni.

Skuteczność szczepionki wynosiła 86,7% dla objawowego zakażenia RSV potwierdzonego przez obecność wirusowego RNA (badanego metodą RT-qPCR) przez co najmniej 2 kolejne dni. Po podaniu wirusa prowokacyjnego odsetek osób z objawową infekcją wyniósł 6 proc. w grupie zaszczepionych i 48 proc. w grupie placebo. Skuteczność przeciwko zakażeniu RSV – niezależnie od obecności, braku lub nasilenia objawów – wyniosła 75 proc. dla ujemnego RT-qPCR przez co najmniej 2 kolejne dni i 100 proc. dla infekcji potwierdzonej przez hodowlę komórkową. W obu grupach nie zaobserwowano poważnych zdarzeń niepożądanych, w grupie zaszczepionych zaobserwowano jedynie większy ból w miejscu wstrzyknięcia.

Wyniki optymistyczne, jednak z kilkoma poważnymi ograniczeniami: sztuczny charakter prowokacji, niewielka populacja, młody wiek uczestników w porównaniu z populacją docelową dla szczepionki. Powyższe badanie to jedynie preludium dla obejmującego aż 45 tysięcy osób wieloośrodkowego (i jednocześnie globalnego), randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania fazy 3 mającego na celu ocenę bezpieczeństwa, immunogenności i skuteczności szczepionki u dorosłych w ciągu kilku sezonów infekcyjnych. Zostanie ono ukończone w czerwcu 2024 roku, zatem musimy poczekać około 2 lat na twarde, wiarygodne dane.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.