SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Uczulenie na roztocza kurzu domowego a różne fenotypy astmy
 
Jednym z głównych alergenów, które mogą powodować astmę, są białka Dermatophagoides pteronyssinus – Skórożarłoczka skrytego, gatunku z rzędu roztoczy (Der p 1). Naukowcy postanowili zbadać zależności między objawami choroby, stanami zapalnymi dróg oddechowych, uczuleniem na alergeny i stężeniem alergenów w pomieszczeniach zamkniętych.
W badaniu wzięło udział 132 dzieci w wieku 10-14 lat. Ich rodzice wypełnili kwestionariusze dotyczące astmy i uczuleń. Badani przeszli spirometrię, pomiar tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO), punktowe testy skórne oraz analizy poziomu IgE w surowicy. Równocześnie z ich domów pobrano próbki kurzu i przebadano je pod kątem obecności alergenów Der p 1.

Na podstawie obecności/braku świstów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wheeze in the last 12 months: Wh12m) i poziomu IgE dla Der p1 wydzielono trzy klastry.

Badani z pierwszego klastra (Wh12m+/wysokie Der p 1 IgE) mieli wyższy poziom tlenku azotu w wydychanym powietrzu i gorszą czynność płuc (niższe FEV1 i FEF25-75 proc.), ale poziom wykazywanych przez nich objawów nie różnił się znacząco od badanych z drugiego klastra (Wh12m+/niskie Der p 1 IgE).

Badani z klastra trzeciego (Wh12m-/niskie IgE) mieli najniższe wartości FeNO values i pomiary czynności płuc zbliżone do badanych z klastra 2.

Wśród badanych z klastra 1 zarówno IgE dla Der p 1 oraz FeNO pozytywnie korelowały z obecnością Der p 1 w kurzu.

Naukowcy konkludują, że u dzieci mogą pojawiać się podobne do siebie fenotypy astmy, choć reakcje uczuleniowe są zróżnicowane. U dzieci atopowych uczulenie na roztocza może wzmagać zapalenie dróg oddechowych, pogarszając czynność płuc. Czynniki środowiskowe mogą powodować rozwój objawów astmopodobnych, ale przy nieobecności uczulenia – co może powodować do zbyt częstego diagnozowania astmy.

Wyniki badania zostały opublikowane w Pediatric Allergy and Immunology.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe