SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Uroczysty finał 2. edycji Plebiscytu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc „Oddech dla Życia” 2018
 
Działy: Aktualności
Podczas jubileuszowego XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (12-15 maja 2018r. w Jachrance), ogłoszono wyniki 2. edycji Plebiscytu „Oddech dla Życia” 2018. Nagrodzono i wyróżniono pracę lekarzy działających na rzecz podnoszenia świadomości na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), rozumiejących znaczenie edukacji w tym obszarze i szczególną rolę opieki nad pacjentami cierpiącymi na tę chorobę.
W tegorocznej edycji Plebiscytu „Oddech dla Życia” 2018 statuetki, dyplomy oraz nagrody dla Laureatów zostały przyznane w trzech kategoriach. Zwycięzcami w Plebiscycie zostali:
• Lek. med. Magdalena Pawelec-Winiarz, specjalista chorób płuc w kategorii „Opieka nad pacjentami chorymi na POChP” – uwzględniającej szczególne zaangażowanie w dążeniu do podnoszenia jakości życia chorych – za wyjątkowe oddanie na rzecz pracy z najciężej chorymi, opiekę i organizację wsparcia dla pacjentów w okresie ciężkich zaostrzeń choroby.
• Dr n. med. Szymon Skoczyński, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
w kategorii „Działalność dydaktyczna na rzecz środowiska medycznego i edukacji społecznej w obszarze POChP” – za zaangażowanie w szerzenie wiedzy na temat niewydolności oddychania zarówno w okresie stabilnym, jak i podczas zaostrzeń POChP oraz skutecznie realizowaną aktywność edukacyjną angażującą szerokie środowisko medyczne – lekarzy, młodych lekarzy pneumonologów, pielęgniarki i studentów.
• Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, specjalista chorób płuc, specjalista alergolog w kategorii „Wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze POChP” – za wyjątkowe zaangażowanie w pracę naukową i konsekwentnie prowadzoną misję propagowania wiedzy na temat POChP, łączącą działalność naukową i edukację społeczną.
• Dr n. med. Katarzyna Górska, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
w kategorii „Wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze POChP” – za szereg prac naukowych
z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych, przybliżających rozumienie mechanizmów dotyczących POChP.

Jury obradowało w składzie: prof. Władysław Pierzchała, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
i Przewodniczący Jury, prof. Adam Antczak, prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, doc. Adam Barczyk, prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prof. Dorota Górecka, prof. Rafał Krenke, prof. Krzysztof Sładek, prof. Paweł Śliwiński, dr Tadeusz Zielonka oraz Monika Czapska, Dyrektor ds. Polityki Zdrowotnej Boehringer Ingelheim – Przedstawiciel Mecenasa Plebiscytu. Komisja sędziowska wytypowała zwycięzcę w każdej kategorii na podstawie liczby oddanych głosów na Kandydatów oraz ostatecznej oceny ich osiągnięć.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to ciężka, chroniczna choroba układu oddechowego,
w której specyfikę wpisana jest nie tylko nieodwracalna obturacja (zwężenie) oskrzeli, lecz także okresowo występujące nasilenia objawów i zaostrzenia jej postaci. POChP towarzyszy również wiele schorzeń współistniejących. To sprawia, że praca lekarzy zajmujących się tymi chorymi jest niezwykle trudna i wymagająca. Plebiscyt „Oddech dla Życia" pozwala docenić ich codzienny wysiłek, opiekę nad pacjentami, a także działalność dydaktyczną i naukową związaną z POChP - mówi prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Obejmując mecenat nad kolejną już edycją Plebiscytu „Oddech dla Życia" pragniemy wyrazić szacunek dla postawy lekarzy, którzy z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem dążą do poprawy jakości życia chorych na POChP. Działalność społeczna, edukacyjna i osiągnięcia naukowe, które przyczyniają się do rozwoju metod oraz możliwości terapeutycznych oferowanych pacjentom doświadczającym tej ciężkiej choroby zasługują na najwyższe uznanie - mówi Monika Czapska, Dyrektor ds. Polityki Zdrowotnej Boehringer Ingelheim Polska, Przedstawiciel Mecenasa Plebiscytu.

2. edycja Plebiscytu została zainaugurowana 20 lutego 2018 r. Reprezentanci Oddziałów Regionalnych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc nominowali Kandydatów, którzy ich zdaniem szczególnie wyróżniają się w działaniach na rzecz podnoszenia świadomości Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP), rozumieją znaczenie edukacji w tym obszarze i szczególnej roli opieki nad pacjentami cierpiącymi na tę chorobę.
Na Kandydatów w 2. edycji Plebiscytu „Oddech dla Życia” 2018 mogli głosować wyłącznie lekarze, wykonujący zawód na terenie Polski. Głosy można było oddawać codziennie od 9 do 20 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem platformy www.oddechdlazycia.pl.

Uroczysty finał 2. edycji Plebiscytu „Oddech dla Życia” 2018 miał miejsce podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc - jednego z najważniejszych wydarzeń kierowanych do środowiska pneumonologów - mówi prof. Władysław Pierzchała. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy nagrodzić i wyróżnić nominowanych w Plebiscycie lekarzy za ich postawę, ogromny wkład pracy
i zaangażowanie w leczenie chorych na POChP - podkreśla prof. Władysław Pierzchała.

Opisy dokonań wszystkich Laureatów 2. edycji Plebiscytu „Oddech dla Życia” 2018 są dostępne na stronie: www.oddechdlazycia.pl
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe