Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

WHO zaleca sekwencjonowanie nowej generacji w diagnostyce gruźlicy lekoopornej

Udostępnij:
Światowa Organizacja Zdrowia wydała komunikat w sprawie stosowania sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w diagnostyce gruźlicy lekoopornej. WHO zaleca stosowanie tego badania u wszystkich pacjentów z gruźlicą lekooporną.
Sekwencjonowanie nowej generacji do wykrywania lekoopornej gruźlicy to nowa klasa technologii diagnostycznych. Zapewnia opcję szybkiej i dokładnej analizy genetycznej oraz wykrywania mutacji związanych z opornością. Testy „End-to-End” mogą wykrywać oporność na wiele leków jednocześnie.

– Zapewnienie, że każdy potrzebujący może uzyskać szybką i dokładną diagnozę lekoopornej gruźlicy, uratuje życie i zmniejszy cierpienie chorych – twierdzi dr Tereza Kasaeva, dyrektor Globalnego Programu Gruźlicy WHO.

Jak wskazuje WHO, wykrywanie wszystkich kategorii gruźlicy lekoopornej pozostaje wyzwaniem i potrzebne są bardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie testowania wrażliwości na leki. Wprowadzenie nowych leków i zmiana przeznaczenia istniejących leków w leczeniu gruźlicy i gruźlicy lekoopornej wygenerowały nowe schematy postępowania, poprawiając opcje leczenia, wyniki i jakość życia osób z gruźlicą. Ponieważ jednak oporność nawet na te nowe i ponownie stosowane leki stopniowo się zwiększa, potrzebne są lepsze opcje diagnostyczne do szybkiej diagnostyki gruźlicy lekoopornej.

W ramach Globalnego Programu Gruźlicy WHO zwołano posiedzenie Grupy ds. Rozwoju Wytycznych (2–5 maja) w celu dokonania przeglądu dostępnych dowodów dotyczących stosowania ukierunkowanych rozwiązań NGS i sformułowania zaleceń dotyczących ich klinicznego zastosowania w wykrywaniu gruźlicy lekoopornej.

Komunikat został wydany przed zaktualizowanymi skonsolidowanymi wytycznymi WHO dotyczącymi diagnozowania gruźlicy, które zostaną opublikowane w 2023 r., aby poinformować prowadzących krajowe programy gruźlicy i inne zainteresowane strony o kluczowych oczekiwanych zmianach w dostępnych opcjach wykrywania oporności na leki przeciwgruźlicze. Wkrótce zostaną również ogłoszone wytyczne obejmujące praktyczne informacje na temat kroków do wprowadzenia sekwencjonowania i zaktualizowanego katalogu mutacji.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.