Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wziewny budezonid w ambulatoryjnym leczeniu COVID-19

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 24.08.2021
 
 
Wyniki badania PRINCIPLE wskazują, że zastosowanie leku u osób narażonych na ciężki przebieg COVID-19 może skracać czas występowania objawów. U pacjentów z grupy interwencyjnej ustąpiły one średnio o 3 dni wcześniej niż u osób z grupy kontrolnej.
W omawianym na stronie naszego portalu badaniu STOIC wykazano, że wczesne zastosowanie budezonidu w postaci inhalacji może zmniejszać ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19. Niedawno na łamach „The Lancet” opublikowano wyniki znacznie większego randomizowanego badania klinicznego o akronimie PRINCIPLE, w którym oceniono skuteczność budezonidu w ambulatoryjnym leczeniu COVID-19.

Do badania zakwalifikowano osoby w wieku co najmniej 65 lat lub co najmniej 50, ale z chorobą przewlekłą zwiększającą ryzyko ciężkiej choroby koronawirusowej. U każdego ze zrandomizowanych pacjentów potwierdzono COVID-19 i leczenie włączono w ciągu 14 dni od wystąpienia objawów. Uczestnicy byli randomizowani do budezonidu dwa razy dziennie w dawce 800 mikrogramów przez 14 dni lub do grupy kontrolnej, bez interwencji (badanie typu open-label). Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: czas do wyzdrowienia, zdefiniowanego jako subiektywne ustąpienie objawów oraz odsetek hospitalizacji lub śmierci z powodu COVID-19 w ciągu 28 dni.

Łącznie analizowano wyniki leczenia 787 osób zrandomizowanych do budezonidu i 1069 bez dodatkowej interwencji. Pacjenci z grupy interwencyjnej istotnie wcześniej zgłaszali ustąpienie objawów (mediana: 11,8 dnia) w porównaniu z grupą kontrolną (mediana: 14,7 dnia). W sumie 6,8% osób leczonych budezonidem i 8,8% z grupy kontrolnej zostało hospitalizowanych lub umarło z powodu COVID-19 w ciągu 28 dni od randomizacji, jednak różnica pomiędzy grupami była nieistotna statystycznie.

Wyniki badania PRINCIPLE wskazują, że zastosowanie budezonidu w leczeniu COVID-19 u osób narażonych na ciężki przebieg może skracać czas występowania objawów.


Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński


Przeczytaj także: Powszechnie stosowany kortykosteroid może pomóc w leczeniu COVID-19
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe