eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2009
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Adaptacja pryzmatyczna i jej zastosowanie w rehabilitacji pacjentów ze wzrokowo-przestrzennym pomijaniem stronnym

Anna Grzybkowska

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2009; 4, 2: 59–67
Data publikacji online: 2009/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie adaptacji pryzmatycznej – eksperymentalnej metody rehabilitacji pacjentów z pomijaniem stronnym – oraz nakreślenie kierunków potencjalnych badań nad tą metodą. Pomimo licznych badań w tej dziedzinie nie ma wystarczających rozstrzygnięć w kwestii skuteczności adaptacji pryzmatycznej i trwałości obserwowanych efektów. Nie zbadano, czy adaptacja pryzmatyczna wpływa na redukcję objawów pomijania stronnego, w którym punkt odniesienia stanowi obiekt, podobnie jak w przypadku pomijania stronnego względem pozycji obserwatora. Zbyt mało jest także badań wskazujących na możliwość niwelowania innych objawów niezwiązanych ze spostrzeganiem relacji przestrzennych, które często towarzyszą temu deficytowi.

This article presents prismatic adaptation, an experimental method used in rehabilitation of unilateral neglect and some potential directions of future research. Experimental research are not coherent in conclusions, but they suggest positive effects of prismatic adaptation. We are not sure how long this effects may last. No previous research explicitly indicate that prismatic adaptation can eliminate symptoms of unilateral neglect in relation to object likewise in relation to observer. Further research is also necessary to indicate if prismatic adaptation can eliminate other, non-spatial symptoms of neglect.
słowa kluczowe:

pomijanie stronne, adaptacja pryzmatyczna, rehabilitacja

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe