eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Rola kinazy syntazy glikogenu 3β w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Jan K. Nowak

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 1: 25–35
Data publikacji online: 2011/07/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Izoforma β kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK3β), enzymu występującego w szczególnie dużym stężeniu w ośrodkowym układzie nerwowym, ma kluczowe znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Omówiono rolę GSK3β w patogenezie chorób afektywnych, schizofrenii, choroby Alzheimera i innych chorób neurologicznych oraz w neurogenezie. Wysunięto przypuszczenie, że fosforylacja GSK3β przez nieselektywne inhibitory cyklooksygenazy (COX) może stanowić część mechanizmu, w którym wybrane nieselektywne inhibitory COX zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera oraz choroby Parkinsona. Szczególną uwagę zwrócono na potencjał terapeutyczny inhibitorów GSK3 β. Podano również informacje dotyczące regulacji aktywności GSK3β w komórce, miejsca GSK3 β w szlaku przekazywania sygnału Wnt, związku GSK3β z pamięcią, plastycznością neuronalną i rytmami okołodobowymi.

The β isoform of glycogen synthase kinase 3 enzyme (GSK3β), which is found at particularly high concentrations in the central nervous system, is crucial for its proper development and functioning. The role of GSK3β in the pathogenesis of affective disorders, schizophrenia and Alzheimer’s disease, as well as its involvement in other neurological disorders and neurogenesis, is discussed. A hypothesis is proposed that inhibitory phosphorylation of GSK3β induced by non-selective cyclooxygenase (COX) inhibitors mediates the non-selective COX inhibitors’ Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease risk-lowering effects. Throughout the review special attention is paid to the therapeutic potential of GSK3β inhibitors. Supplementary information on GSK3β cellular activity regulation, the place of GSK3β in the Wnt signalling pathway, the link between GSK3β and memory, neuroplasticity and circadian rhythms is provided.
słowa kluczowe:

GSK3β, zaburzenia nastroju, choroba Alzheimera, schizofrenia, neurogeneza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe