eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Test Stroopa – wartość diagnostyczna w psychiatrii

Marta Tomaszewska
,
Anita Markowska
,
Alina Borkowska

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 1: 35–41
Data publikacji online: 2010/06/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem niniejszego artykułu jest opis testu Stroopa oraz efektu interferencji w kontekście aktualnych badań neuro­obrazowych. Test Stroopa jest powszechnie wykorzystywany w diagnostyce psychiatrycznej i neurologicznej oraz w badaniach neuroobrazowych z zastosowaniem stymulacji kognitywnej. Wykonanie testu Stroopa podczas neuroobrazowania wiąże się szczególnie z aktywnością kory przedczołowej mózgu i kory zakrętu obręczy, a także innych struktur mózgu, np. jąder podkorowych i móżdżku. Wykazano odrębności w tym zakresie pomiędzy osobami zdrowymi i osobami z chorobami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, choroby afektywne i zespół natręctw. W chorobach tych stwierdza się nieprawidłowości w wykonaniu testu Stroopa, co odzwierciedla dysfunkcje związane przede wszystkim z nieprawidłową aktywnością kory czołowej i kory zakrętu obręczy.

The aim of this paper is to enclose the Stroop test and interference effect in current neuroimaging data context. The Stroop test is popular used in psychiatric and neurological diagnosis and in researches with cognitive stimulation. The performance of Stroop test during neuroimaging is associated with activation of prefrontal cortex and cingulate cortex, and also other structures, such as basal ganglia and cerebellum. The important differences in this term between healthy subjects and persons suffering from psychiatrics diseases, such as schizophrenia, affective disorders, obsessive compulsive disorder were shown. In these illnesses abnormal performance on Stroop test were detected, which is connected especially with abnormal activation of prefrontal and cingulated cortex
słowa kluczowe:

Stroopa, neuroobrazowanie, choroby psychiczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe