eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.12

Journal Citation Indicator
 
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


Artykuły w tym czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie (OA)
2/2019
vol. 32
 
 

 
Artykuł oryginalny

Autorytaryzm, postawy wobec redukcji szkód i stygmatyzacja osób używających narkotyków

Geoff J. Bathje, Daniel Pillersdorf, Steve N. Du Bois
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 77-86
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ain.2019.87624
Artykuł oryginalny

Ból w przebiegu metadonowej terapii substytucyjnej

Michał Fudalej, Marta Maksimiuk, Agata Fudalej, Sylwia Fudalej, Marcin Wojnar
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 87-100
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ain.2019.87625
Artykuł oryginalny

Wpływ przewlekłego nadużywania alkoholu na czynność wątroby i stopień jej uszkodzenia – analiza podstawowych parametrów biochemicznych i koagulologicznych

Patrycja Gazy, Sebastian Standowicz, Sylwia Marciniak, Bożena Echolc, Bogdan Mazur
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 101-108
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ain.2019.87626
Artykuł przeglądowy

Stres w środowisku zawodowym a używanie alkoholu. Stan badań i perspektywa ich dalszego rozwoju

Ewa Sygit-Kowalkowska, Marcin Ziółkowski
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 109-130
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ain.2019.87627
Artykuł przeglądowy

Rozpowszechnienie i znaczenie traumy dziecięcej w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu

Justyna Zaorska, Andrzej Jakubczyk
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 131-152
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ain.2019.87628
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.