eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
88.51

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
1/2015
vol. 9
 
 

 

Zakażenia ran przewlekłych – poważny problem medyczny

Maria T. Szewczyk, Eugenia Gospodarek, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda-Białasik, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Hancke
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 1–6

Pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej przełyku

Sylwia Milaniuk, Małgorzata Sawa, Andrzej Prystupa, Grzegorz Józef Nowicki, Grzegorz Dzida
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 7–11

Postępowanie pielęgniarskie i rehabilitacyjne u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym – opis przypadku

Renata Sinkiewicz-Jaskólska, Filip Jaskólski, Justyna Grada, Karolina Czechowska, Jolanta Dejewska, Wojciech Hagner
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 12–16

Wpływ leczenia chirurgicznego na jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku

Katarzyna Łagoda, Regina Sierżantowicz, Grażyna Jurkowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 17–21

Mechanizm molekularny mimikry naczyniowej w nowotworach

Wen Li, Jianrong Liu, Jianlin Ren, Qi Li, Feng Gang Hou
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 22–27

Jaki jest styl życia pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem tętnic kończyn dolnych kwalifikowanych do chirurgicznych zabiegów naprawczych pomostowania tętnic?

Anna Spannbauer, Monika Madejczyk, Maciej Chwała, Arkadiusz Berwecki
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 1: 28–35
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.