eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
65.41

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
2/2015
 
 

 

Zalecenia profilaktyki zakażeń miejsca operowanego i stosowania antybiotykoterapii w okresie przedoperacyjnej opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych

Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Eugenia Gospodarek, Aleksander Deptuła, Maria Kózka, Jacek Szopiński, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Cierzniakowska, Bartosz Fórmankiewicz, Aleksandra Popow, Małgorzata Rucińska, Elżbieta Kozłowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 2: 39-55

Recommendations for the prevention of surgical site infections and use of antibiotic therapy during preoperative nursing care in surgery departments

Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Eugenia Gospodarek, Aleksander Deptuła, Maria Kózka, Jacek Szopiński, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Cierzniakowska, Bartosz Fórmankiewicz, Aleksandra Popow, Małgorzata Rucińska, Elżbieta Kozłowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne; 2: 56-72

Zalecenia profilaktyki zakażeń miejsca operowanego w okresie pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych

Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Eugenia Gospodarek, Aleksander Deptuła, Maria Kózka, Jacek Szopiński, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Elżbieta Kozłowska, Bartosz Fórmankiewicz, Małgorzata Rucińska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne; 2: 73-91

Recommendations for the prevention of surgical site infections during postoperative nursing care in surgery departments

Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Eugenia Gospodarek, Aleksander Deptuła, Maria Kózka, Jacek Szopiński, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Elżbieta Kozłowska, Bartosz Fórmankiewicz, Małgorzata Rucińska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne; 2: 92-110

Prognosticators of surgical site infections (SSIs) among patients undergoing major surgery at general hospital Funtua, Katsina State, Nigeria

Dalhatu Adamu, Golfa Timothy, Umar Yunusa, Sani Ahmed, Hamina Dathni, Bisola Bankole
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne; 2: 111-117

Rola personelu medycznego w procesie adaptacji do życia z nieswoistymi zapaleniami jelit

Jolanta Glińska, Angelina Grzegorczyk, Łukasz Dziki, Adam Dziki
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 2: 118–123

Ocena przystosowania się do życia chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

Danuta Ponczek, Lidia Szajkowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 2: 124–129

Wpływ współistniejącej cukrzycy na częstość występowania powikłań okołooperacyjnych

Regina Sierżantowicz, Katarzyna Łagoda, Katarzyna Panasiuk, Lech Trochimowicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 2: 130–133
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe