eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
2/2017
vol. 11
 
 

ZOBACZ NUMER
 

Wybrane aspekty profilaktyki ran odleżynowych

Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 41-48

Okołooperacyjna opieka nad chorym z nowotworem jelita grubego z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)

Aleksandra Pytel, Izabela Kuberka, Aleksandra Kołtuniu, Joanna Rosińczuk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 49-54

Sytuacja zdrowotna chorych z lejkowatą klatką piersiową w okresie okołooperacyjnym

Dorota Rogala, Krystian Pawlak, Dorota Formanowicz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 55-60

Ocena stanu odżywienia chorych w podeszłym wieku hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym

Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Kozłowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Aleksandra Popow, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Renata Jabłońska, Anna Burak, Krzysztof Tojek
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (2): 61-67
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.