eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
88.51

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
3/2009
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Najczęstsze problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem z gastrostomią odżywczą – doświadczenia własne

Dariusz Bazaliński, Beata Barańska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 81–88
Artykuł przeglądowy

Podstawowe zasady kompresjoterapii

Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda-Białasik, Katarzyna Cierzniakowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 89–92
Artykuł oryginalny

Jak zmienia się ocena stanu jakości życia u chorych po operacji z powodu tętniaka aorty brzusznej?

Arkadiusz Michalak, Katarzyna Michalak, Roman Bocian, Jerzy Okraszewski, Konrad Wroński
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 93–112
Artykuł oryginalny

Przekonania na temat kontroli bólu u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych

Anna Wiśniewska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 113–121
Opis przypadku

Chirurgiczne leczenie tętniaka tętnicy śledzionowej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Konrad Wroński, Dariusz Pakuła, Roman Bocian, Łukasz Dziki, Jarosław Cywiński, Janusz Ścibór, Adam Dziki
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 122–125
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.