eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3/2018
vol. 27
 
 

 
Artykuł oryginalny

Humor, stres i radzenie sobie z nim u ludzi dorosłych

Agnieszka Kruczek, Małgorzata Anna Basińska
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (3): 181-195
Data publikacji online: 2018-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.78712
Artykuł oryginalny

Trauma typu seksualnego a jej związek z aleksytymią, dysocjacją i potraumatycznym zaburzeniem stresowym wśród kobiet ofiar

Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, Maria Weronika Szczepaniak
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (3): 211-217
Data publikacji online: 2018-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.78714
Artykuł przeglądowy

Zmienność rytmu serca jako metoda oceny autonomicznego układu nerwowego w wybranych zaburzeniach psychicznych

Olga Sikorska, Katarzyna Szaulińska, Henryk Dudek, Adam Wichniak
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (3): 232-246
Data publikacji online: 2018-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.78716
Opis przypadku

Wpływ rytmu okołodobowego snu na funkcjonowanie w związku małżeńskim i aktywność seksualną

Joanna Katarzyna Szmyd, Adam Wichniak, Justyna Anna Holka-Pokorska, Michał Lew-Starowicz
Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (3): 247-257
Data publikacji online: 2018-09-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2018.78717
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.