eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2020
vol. 36
 
 

 
Artykuł oryginalny

Wpływ wybranych czynników na stopień akceptacji choroby i poziom satysfakcji z życia u pacjentów leczonych na oddziałach kardiologicznych

Katarzyna I. Białek, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 157–166
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99533
Artykuł oryginalny

Rak piersi – lepsze wyniki leczenia w ośrodku certyfikowanym

Piotr Kędzierawski, Paweł Macek, Stanisław Goźdź
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 167–171
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99534
Artykuł oryginalny

Czynniki demograficzne a jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Anna Damasiewicz-Borowska
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 172–180
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99536
Artykuł oryginalny

Długość kończyn dolnych, wskaźnik długości i umięśnienia kończyn dolnych a wyniki testu „Timed Up and Go” u dzieci w wieku szkolnym – badanie pilotażowe

Lidia Perenc, Justyna Podgórska, Klaudia Skiba
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 181–188
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99539
Artykuł oryginalny

Standard opieki pediatrycznej na oddziałach dziecięcych w Polsce z perspektywy personelu, pacjentów oraz rodziców ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychologicznej

Michał Smoczok, Krzysztof K. Starszak, Weronika Starszak
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 189–194
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99540
Artykuł przeglądowy

Angiografia optycznej koherentnej tomografii – zastosowanie w praktyce okulistycznej

Bernadetta Płatkowska, Magdalena Kal, Michał Biskup
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 195–205
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99541
Artykuł przeglądowy

Zatorowość płucna w przebiegu COVID-19 – niedoszacowane zjawisko?

Paweł Pabjan, Piotr Błoniarczyk, Piotr M. Stępień, Anna Garbat, Maciej Włosek, Dorota Zarębska-Michaluk
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 206–210
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99542
Artykuł przeglądowy

Choroba Mikulicza i zespół Sjögrena jako główne choroby autoimmunologiczne zajmujące gruczoły ślinowe

Bartłomiej Kamiński
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 211–218
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99545
Artykuł przeglądowy

Promienica języka – przegląd piśmiennictwa

Bartłomiej Kamiński, Katarzyna J. Błochowiak
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 219–223
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99546
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie wolnego autogennego płata tłuszczowego w zapobieganiu bliznowaceniu i uszczelnianiu płynotoku. Praktyczna ocena metody

Jarosław Andrychowski, Farag Abaaslam
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 224–229
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99548
Opis przypadku

Pielęgniarka jako członek zespołu interdyscyplinarnego opiekującego się chorymi na raka jamy ustnej

Katarína Zrubáková, Maria Lehotska, Anna Herinková, Roman Podoba
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 230–234
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99551
Opis przypadku

Konieczność zastosowania metod mikrochirurgicznych i monitoringu śródoperacyjnego w patologii kanału stępu. Technika zabiegu

Jarosław Andrychowski, Dorota Koziel, Beata Szczepanowska-Wolowiec, Krzysztof Dzięgiel
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 235–238
Data publikacji online: 2020-09-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2020.99555
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.