eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Inklinacja pozytywna, blednięcie afektywne i wiarygodność pamięci autobiograficznej

Tomasz Maruszewski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia; 3, 2: 47-59
Data publikacji online: 2008/09/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pamięć autobiograficzną można określić jako pamięć indywidualnej przeszłości. Świadomości dostępne są wspomnienia autobiograficzne, konstruowane z informacji zawartych w pamięci trwałej. Informacje autobiograficzne zapisane są w trzech osobnych bazach danych, kolejno odnoszących się do okresów życia, powtarzających się zdarzeń ogólnych oraz zdarzeń specyficznych. We wspomnieniach ujawnia się specyficzna zależność polegająca na tendencji do częstszego przywoływania zdarzeń pozytywnych w porównaniu ze zdarzeniami neutralnymi i negatywnymi. W ciągu życia człowieka funkcjonowanie pamięci autobiograficznej się zmienia. Początkowy okres obejmujący czas do ukończenia 2.–4. roku życia objęty jest amnezją dziecięcą. Po 50. roku życia pojawia się efekt reminiscencji polegający na szczególnie łatwym przywoływaniu wspomnień z okresu między 10. a 30. rokiem życia. Omówiono zjawisko fałszywej pamięci polegające na przywoływaniu wspomnień takich zdarzeń, których jednostka nie przeżyła. Badania nad pamięcią w ograniczonym stopniu mogą sięgać do modeli laboratoryjnych. Przeanalizowano zagadnienia związane z nowymi badaniami nad pamięcią operacyjną i metapamięcią.

Autobiographical memory may be defined as memory of individual past. People are conscious only of autobiographical memories that are constructed from information saved in long-term memory. Autobiographical memories are registered in three distinct data bases referring to life periods, repetitive general events and specific events. There is clear affective asymmetry consisting in more frequent retrieving positive events in comparison to negative events (positivity bias). Functioning of autobiographical memory changes during the course of life. First three years of life are characterized as childhood amnesia. After 50 years effect of reminiscence bump may be observed. People are prone to retrieve data from period between 10 and 30 year of life very easily. Phenomenon of false memory was analyzed. It is stressed that study of autobiographical memory is partly independent of classical experimental studies on memory. Working memory and metamemory studies are also considered.
słowa kluczowe:

pamięć autobiograficzna, wspomnienia, reminiscencja, amnezja dziecięca, fałszywa pamięć

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe