eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2009
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Zaburzenia kontroli impulsów związane z leczeniem dopaminergicznym w chorobie Parkinsona - opis przypadku

Martin Valis
,
Jiri Masopust
,
Ales Urban
,
Dita Kalnicka

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2009; 4, 3-4: 160-162
Data publikacji online: 2009/12/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W chorobie Parkinsona (ChP) z reguły występują objawy niedotyczące czynności ruchowych, które często nie są właściwie rozpoznane i leczone. W niniejszym artykule autorzy opisują rozwój objawów o charakterze zaburzeń kontroli impulsów, które pojawiły się w trakcie podawania agonisty dopaminy - pramipeksolu - u 61-letniego mężczyzny z ChP. Zaburzenia zachowania rozwijały się stopniowo po rozpoczęciu leczenia pramipeksolem w dawce 2,1 mg/dobę i ustąpiły w ciągu kilku tygodni po zmniejszeniu dobowej dawki pramipeksolu do 0,54 mg/dobę. Powyższy przypadek wskazuje na konieczność wnikliwego monitorowania objawów ubocznych w trakcie leczenia dopaminergicznego pacjentów z ChP. Omówiono również rozpoznanie różnicowe i opcje terapeutyczne.

Parkinson’s disease is regularly associated with non-motor symptoms that are often not sufficiently diagnosed and treated. We describe development of an impulse control disorder in relation to the administration of dopamine agonist pramipexole to a 61 year-old male with Parkinson’s disease. Behavioral disturbances in the patient evolved gradually after the initiation of pramipexole therapy in a dose of 2.1 mg pro die and disappeared within several weeks after pramipexole daily dose reduction to 0.54 mg. The case demonstrates the necessity for careful monitoring of adverse effects of dopaminergic treatment in patients with Parkinson’s disease. Differential diagnosis of symptoms and treatment options are discussed.
słowa kluczowe:

zaburzenia zachowania, leki dopaminergiczne, zaburzenia kontroli impulsów, choroba Parkinsona, pramipeksol

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe