eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Proces autodestrukcji komórek β trzustki oraz niezwykle skomplikowana i wciąż nieznana etiopatogeneza cukrzycy typu 1

Artur Chwalba
1
,
Aleksandra Pilśniak
2
,
Ewa Otto-Buczkowska
3

1.
Department of Pharmacology, Medical University of Silesia, Poland
2.
Inpatient Department of Radiation and Clinical Oncology, Maria Skłodowska-Curie Institute – Oncology Center, Gliwice Branch, Poland
3.
Medical Specialist Centre in Gliwice, Medical Specialist Centre in Gliwice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (1): 47–50
Data publikacji online: 2021/02/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 opiera się na apoptozie, która prowadzi do śmierci komórek b trzustki. Czynniki uruchamiające procesy apoptozy są bardzo zróżnicowane i do tej pory nie zostały w pełni wyjaśnione. Główną rolę przypisuje się czynnikom genetycznym oraz środowiskowym. Badania genetyczne wykazały, że dziedziczna skłonność do cukrzycy typu 1 jest poligenowa. Czynniki środowiskowe modyfikują odpowiedź na własne antygeny, ale prawdopodobnie nie są konieczne do rozpoczęcia procesu autoagresji. Efekt niszczenia komórek b potwierdza pojawienie się autoprzeciwciał we krwi.

W pracy przedstawiono przegląd dostępnej literatury dotyczącej autodestrukcji komórek b trzustki.

Celem pracy było zwrócenie uwagi na niezwykle skomplikowaną i nadal niepoznaną etiopatogenezę cukrzycy typu 1 poprzez przegląd aktualnej literatury związanej z tym tematem.

Bardzo ważne jest zdobycie wiedzy niezbędnej do opracowania i wdrożenia leczenia przyczynowego cukrzycy. Obecnie, niestety, nie ma bezpiecznych, innowacyjnych metod terapii w zakresie profilaktyki cukrzycy. Zatem intensywne badania nad etiopatogenezą cukrzycy typu 1 są niezwykle ważną dziedziną badań medycznych.

Type 1 diabetes is based on apoptosis, which leads to b-cell death. Factors triggering apoptosis processes are very diverse and currently not fully explained. The main role is attributed to genetic and environmental factors. Genetic studies have shown that the inherited propensity for type 1 diabetes is multi-genetic. Environmental factors modify the response to their own antigens, but are probably not necessary to start the autoaggression process. The effect of b-cell destruction is confirmed by the appearance of autoantibodies in the blood. The paper presents a review of the available literature regarding the self-destruction of pancreatic b-cells. The aim of the study was to draw attention to the extremely complicated and still unknown etiopathogenesis of type 1 diabetes by reviewing current literature related to the above topic. The goal is to acquire the knowledge necessary to develop and implement causal treatment for diabetes. At the moment, unfortunately, we do not have safe, innovative therapy methods in the field of diabetes prevention. Intensive research on the etiopathogenesis of type 1 diabetes is an extremely important field of medical research.
słowa kluczowe:

apoptoza, autoprzeciwciała, cukrzyca typu 1, zniszczenie komórek b, markery immunologiczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe