en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zapadalność szpitalna na lizosomalne choroby spichrzeniowe w Polsce w latach 2013–2015 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Władysław Grzeszczak
1
,
Edward Franek
2, 3
,
Agnieszka Szypowska
4
,
Winicjusz Filipow
5
,
Mariusz Zięba
6
,
Paweł Kabicz
6
,
Barbara Więckowska
6, 7

1.
Chair and Department of Internal Medicine, Diabetology, and Nephrology, Silesian University of Medicine, Zabrze, Poland
2.
The Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
3.
Department of Internal Diseases, Endocrinology and Nephrology, Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior Affairs and Administration, Warsaw, Poland
4.
Department of Paediatrics, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
5.
Department of Research and Development and Innovative Medicine for Metabolic Diseases at the Diabetic Clinic, Nysa, Poland
6.
Department of Analyses and Strategy, Ministry of Health, Warsaw, Poland
7.
Social Insurance Department of the Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (3): 191–198
Data publikacji online: 2021/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Przedstawione dane dotyczące zapadalności na lizosomalne choroby spichrzeniowe pochodzą z baz danych publicznej służby zdrowia w Polsce. Dane z Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiono według podtypów dla okresu lat 2013–2015.

Materiał i metody
Zidentyfikowano pacjentów z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi w bazie danych Narodowego Funduszu Zdrowia (2013–2015). Aby zagwarantować, że prezentowane dane dotyczące zapadalności uwzględniają wyłącznie nowych pacjentów, geograficzny obszar zamieszkania w latach 2013–2015 podzielono na sześć części.

Wyniki
Współczynnik zapadalności na lizosomalne choroby spichrzeniowe w Polsce wynosi 1,84 na 1 milion osób rocznie. Największą kategorię chorób stanowiły inne sfingolipidozy (E75.2) – 127 pacjentów (zapadalność 1,1 pacjenta na milion mieszkańców) i gangliozydoza GM2 (E75.0) – 29 pacjentów (zapadalność 0,25 pacjenta na milion mieszkańców). Współczynnik zapadalności był nieznacznie wyższy u mężczyzn niż u kobiet (odpowiednio IR = 2,53 i IR = 1,84). Regionalne różnice w zapadalności na lizosomalne choroby spichrzeniowe nie są istotne statystycznie. Liczba zgonów pacjentów z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi hospitalizowanych w latach 2013–2015 jest wyższa u ludzi młodych (0–9 lat).

Wnioski
Współczynnik zapadalności na lizosomalne choroby spichrzeniowe w Polsce wynosi ok. 1,84 na milion osobolat. Największą kategorię chorób stanowiły odpowiednio inne sfingolipidozy i GM2 gangliozydoza. Wskaźnik hospitalizacji pacjentów z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi był wyższy u mężczyzn niż u kobiet. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic między wartościami współczynnika zapadalności zarejestrowanymi w analizowanych regionach Polski.Introduction
The reported data address the incidence of lysosomal storage diseases, obtained from the public health service databases in Poland. Data are given by subtypes from the National Health Fund between 2013 and 2015.

Material and methods
Patients with lysosomal storage diseases were identified in the National Health Fund database (2013–2015). In order to ensure that the reported incidence data included only new patients. The geographic area of residence in 2013–2015 was divided into 6 parts.

Results
The incidence rate of lysosomal storage diseases in Poland is about 1.84/1 million/person/years. Other sphingolipidosis was the largest disease category, with 127 patients (incidence 1.1 patients/million habitants), follow by GM2 gangliosidosis – 29 patients (incidence 0.25 patients/million habitants). Men had a somewhat higher incidence than women (respectively IR = 2.53, IR = 1.84). The number of deaths with lysosomal storage disease patients hospitalized between the years 2013 through 2015 is higher in young people (0–9 years old).

Conclusions
The incidence rate of lysosomal storage diseases in Poland is about 1.84 per million person-years. Other sphingolipidosis was the largest disease category, followed by GM2 gangliosidosis. The hospitalization rate of lysosomal storage diseases was higher in men.

słowa kluczowe:

Polska, współczynnik zapadalności, Lizosomalne choroby spichrzeniowe, 2013–2015


facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.