eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2020
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zespół Korsakowa jako powikłanie operacji bariatrycznej: analiza neuropsychologiczna przypadku

Katarzyna Irena Babska
1
,
Joanna Seniów
1

1.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2020; 15, 3–4: 133–141
Data publikacji online: 2020/12/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Artykuł zawiera teoretyczną i kliniczną analizę przypadku chorej z zespołem Korsakowa, który wystąpił w drugim miesiącu powikłanego procesu zdrowienia po operacji bariatrycznej w procedurze rękawowej gastrektomii. Zespół Korsakowa spowodowany niedoborem tiaminy poprzedzała faza encefalopatii Wernickego. Po ustąpieniu zaburzeń świadomości przeprowadzono badanie neuropsychologiczne i ujawniono ciężką amnezję następczą oraz wsteczną, występujące w obrazie klinicznym pierwszoplanowo. Poza tym pojawiły się nieznaczne dysfunkcje wykonawcze oraz ograniczona samoświadomość objawów chorobowych. Inteligencja ogólna była zachowana na przeciętnym poziomie. Prowadzona przez kilka miesięcy suplementacja tiaminą oraz rehabilitacja poznawcza nie dały na tyle dobrych rezultatów, by chora mogła samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Opisany przypadek potwierdza, że amnezja występująca w zespole Korsakowa jest nieodwracalna.

The article contains a theoretical and clinical analysis of the case of a patient with Korsakoff syndrome, which occurred in the second month of the complicated recovery process after bariatric surgery in a sleeve gastrectomy procedure. Korsakoff syndrome caused by thiamine deficiency was preceded by a Wernicke’s encephalopathy phase. After resolution of consciousness disorders, a neuropsychological assessment was performed and revealed severe anterograde and retrograde amnesia as the main clinical manifestations. Furthermore, discrete executive deficits and limited self-awareness of disease symptoms were observed. General intelligence was maintained at an average level. Thiamine supplementation and cognitive rehabilitation carried out for several months did not give expected therapeutic results allowing the patient to return to independence in everyday functioning. The described case confirms irreversibility of amnesia if Korsakoff syndrome occurs.
słowa kluczowe:

encefalopatia Wernickego, zespół Korsakowa, operacja bariatryczna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe