DERMATOLOGIA
Atopowe zapalenie skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

AZS a ryzyko samobójstwa

Źródło: AK/JAMA Dermatology
Autor: Alicja Kostecka |Data: 09.01.2019
 
 
Atopowe zapalenie skóry (AZS) obniża istotnie jakość życia pacjentów oraz często współwystępuje z zaburzeniami psychiatrycznymi. Na łamach JAMA Dermatology dokonano przeglądu systematycznego połączonego z meta-analizą 11 badań, obejmujących ponad 4,7 mln pacjentów, w tym ok. 310 tys. pacjentów z AZS.
Pacjenci cierpiący z powodu AZS mieli o 44% większe ryzyko występowania myśli samobójczych (OR: 1,44; 95% CI: 1,25-1,65) i 36% większe ryzyko próby samobójczej (OR: 1,36; 95% CI: 1,09-1,70). Jedynie dwa badania dostarczyły danych nt. ryzyka dokonania samobójstwa przez pacjentów z AZS, jednak nie wykazały one zwiększone ryzyka dokonania samobójstwa w porównaniu z grupą kontrolną.

Sandu i wsp. wykazali, że pacjenci cierpiący z powodu AZS mają zwiększone ryzyko występowania myśli samobójczych i ryzyka próby samobójczej. Z tego powodu autorzy artykułu zalecają klinicystom pogłębienie wywiadu o pytania dotyczące myśli i tendencji samobójczych.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe