DERMATOLOGIA
Atopowe zapalenie skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Abrocytynib w leczeniu umiarkowanego i ciężkiego AZS u młodzieży – wyniki badania JADE TEEN

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bogusz Soiński
|
Źródło: artykuł na stronie wydawcy – doi:10.1001/jamadermatol.2021.2830
Do badania klinicznego zakwalifikowano osoby, które nie uzyskały adekwatnej odpowiedzi po zastosowaniu co najmniej 4-tygodniowego leczenia preparatami działającymi miejscowo, i osoby, które ze względu na ciężki przebieg choroby kwalifikowały się do leczenia systemowego. Wyniki wskazują, że doustny abrocytynib zwiększa szansę uzyskania remisji u nastolatków z ciężkim lub umiarkowanym AZS.
W badaniu o akronimie JADE TEEN oceniono skuteczność abrocytynibu, doustnego inhibitora kinazy janusowej 1, w leczeniu umiarkowanego i ciężkiego atopowego zapalenia skóry (AZS) u młodzieży.

Badanie miało charakter randomizowanego badania klinicznego III fazy. Zakwalifikowano do niego osoby w wieku od 12 do 17 lat, które nie uzyskały adekwatnej odpowiedzi po zastosowaniu co najmniej 4-tygodniowego leczenia preparatami działającymi miejscowo, i osoby, które ze względu na ciężki przebieg choroby kwalifikowały się do leczenia systemowego. Młodzież zrandomizowano w równych proporcjach: do abrocytynibu w dawce 100 mg, do abrocytynibu w dawce 200 mg lub placebo. Dodatkowo wszystkich pacjentów leczono miejscowo. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi było uzyskanie remisji po 12 tygodniach, zdefiniowanej jako uzyskanie pełnej (clear) lub prawie pełnej (almost clear) remisji w Investigator's Global Assessment (IGA) z poprawą co najmniej o dwa stopnie w porównaniu z momentem randomizacji oraz poprawą co najmniej o 75% we wskaźniku Eczema Area and Severity Index (EASI-75).

W sumie zrandomizowano 285 nastolatków. Odpowiedź w IGA częściej obserwowano w grupach interwencyjnych (200 mg: 46,2%; 100 mg: 41,6%) niż w grupie z placebo (24,5%). Podobnie zaobserwowano w przypadku poprawy w EASI-75 (odpowiednio 72,0%, 68,5% i 41,5%). W grupie leczonej abrocytynibem częściej obserwowano nudności. Poważne zdarzenia niepożądane wystąpiły łącznie u trzech zrandomizowanych pacjentów, z czego tylko u jednego z grup interwencyjnych.

Wyniki badania JADE TEEN wskazują, że doustny abrocytynib zwiększa szansę uzyskania remisji u nastolatków z ciężkim lub umiarkowanym AZS.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.