Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Apremilast skuteczny w leczeniu pacjentów z liszajem płaskim

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Viswanath V, Joshi P, Dhakne M, Dhoot D, Mahadkar N, Barkate H. Evaluation of the Efficacy and Safety of Apremilast in the Management of Lichen Planus. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Dec 2;15:2593-2600.doi: 10.2147/CCID.S390591
Apremilast jest lekiem, który moduluje szlaki sygnałowe zapalne, odgrywające główną rolę w patogenezie liszaja płaskiego, dzięki czemu jest użyteczny w terapii pacjentów z tym schorzeniem.
Liszaj płaski jest chorobą przewlekłą, a efekty leczenia są nieoptymalne i często rozczarowujące.

Zespół hinduski przeprowadził badanie pilotażowe, otwarte, nierandomizowane i jednoośrodkowe, mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania apremilastu w leczeniu liszaja płaskiego.

Do badania włączono 34 pacjentów, z których 26 ukończyło cały cykl badawczy i zostało uwzględnionych w analizie końcowej.

U wszystkich pacjentów stosowano apremilast 30 mg dwa razy dziennie przez 12 tygodni. Pacjentów oceniano pod kątem poprawy ich zmian chorobowych, opierając się na ogólnej ocenie lekarza (PGA), ogólnej ocenie podmiotu (SGA) i punktacji objawów uszkodzenia obszaru docelowego (TALSS).

Po 12 tygodniach 34,61 proc. (n = 9/26) pacjentów wykazało poprawę choroby co najmniej o dwa stopnie według PGA. Około 42,30 proc. (n = 11/26) pacjentów osiągnęło ponad 50-proc. poprawę w swoich zmianach na podstawie ogólnej oceny ich choroby.

W okresie badania nastąpiła znacząca poprawa w TALSS (p <0,0001). Tylko u 23,07 proc. (n = 6/26) pacjentów wystąpiło jedno lub więcej zdarzeń niepożądanych z powodu stosowania apremilastu, przy czym najczęstszym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Według naukowców prowadzących badanie można stwierdzić, że apremilast jest skuteczny i bezpieczny w leczeniu pacjentów z liszajem płaskim. Oczywiście wypracowanie standardów leczenia wymaga dalszych badań.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.