Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Baricytynib i sterydy stosowane miejscowo w leczeniu AZS: wyniki badania BREEZE-AD7

Źródło: JAMA Dermatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 05.10.2020
 
 
Baricytynib to doustny inhibitor kinazy janusowych 1 i 2. Lek ten zmniejszał aktywność atopowego zapalenia skóry (AZS) w monoterapii. Na łamach JAMA Dermaotology ukazały się wyniki badania klinicznego w którym zastosowano baricytynib w kombinacji z miejscowo stosowanymi kortykosteroidami.
Dorosłe osoby z umiarkowanym lub ciężkim AZS z nieadekwatną odpowiedzią na miejscowo stosowane kortykosteroidy były włączone do leczenia. Uczestników randomizowano do baricytynibu w dawce 2 mg raz dziennie, 4 mg raz dziennie lub placebo. Czas leczenia trwał 16 tygodni. Dodatkowo każdy z pacjentów stosował miejscowo kortykosteroidy o małej/średniej sile działania. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów którzy uzyskali odpowiedź kliniczną ocenioną według punktacji Investigator Global Assessment for Atopic Dermatitis, którzy uzyskali ostatecznie 0 (brak zmian) lub 1 (prawie całkowity brak zmian) punktów z co najmniej 2-punktową poprawą w czasie obserwacji.

W sumie zrandomizowano 329 pacjentów. Pierwszorzędowym punktem końcowym osiągnęło 24% pacjentów z grupy otrzymującej baricytynib w dawce 2 mg, 31% otrzymujących 4 mg i 15% z grupy placebo (2 mg vs. placebo: OR=1,9; 95% CI: 0,9-3,9; p=0,08; 4 mg vs. placebo: OR=2,8; 95% CI: 1,4-5,6; p=0,004). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: zapalenie górnych dróg oddechowych oraz zapalenie mieszków włosowych.

Kombinacja baricytynibu w dawce 4 mg raz dziennie z miejscowo stosowanymi kortykosteroidami pozwalała na uzyskanie lepszej odpowiedzi w porównaniu z placebo w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego AZS.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe