Specjalizacje, Kategorie, Działy
Naukowa Fundacja Polpharmy

Bazy danych powinny służyć poprawie organizacji ochrony zdrowia

Udostępnij:

Znamy laureatów XXII edycji konkursu badawczego Naukowej Fundacji Polpharmy. Wsród nagrodzonych prof. Joanna Narbutt, dr Paweł Gawliński oraz dr Robert P. Ostrowski.

Fundacja Polpharmy od 23 lat pomaga ludziom nauki, fundując granty naukowe i realizując inne działania statutowe, których łączna wartość przekracza już 37 mln zł.

Tematem tegorocznego konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy jest „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii” – zwraca on uwagę na konieczność uporządkowania i poprawy jakości medycznych baz danych, także zwiększenia dostępu do nich w celach naukowych i badawczo-rozwojowych. 

– W  naszym kraju istnieje całkiem sporo różnorodnych baz danych, gromadzących różne dane polskich obywateli. Są bezcennym źródłem informacji, ale niestety nie są dobrze wykorzystywane. Tymczasem mogłyby służyć poprawie organizacji ochrony zdrowia w  Polsce – mówił prof. Jarosław Reguła, przewodniczący Rady Naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy.

Diagnostyka chorób genetycznych

Zabezpieczenie zdeponowanych w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie ponad 72 tys. preparatów DNA pacjentów z chorobami genetycznymi jest częścią projektu prof. IMiD, jednego z laureatów konkursu. Tytuł nagrodzonego projektu dr. Pawła Gawlińskiego brzmi: „Wykorzystanie informatycznej bazy danych z repozytorium preparatów DNA/Biobanku Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w diagnostyce i profilaktyce chorób genetycznie uwarunkowanych”.

Celem tego projektu jest wykorzystanie wspomnianych zasobów repozytorium preparatów DNA jako podstawy do stworzenia informatycznej bazy danych genetycznych na rzecz diagnostyki, profilaktyki i przyszłych terapii chorób genetycznie uwarunkowanych.

Zaopiekowanie pacjentów dermatologicznych

„Skoordynowana opieka nad pacjentami z rzadkimi schorzeniami skóry w populacji polskiej” to temat kolejnego z nagrodzonych projektów.

Liderem wspomnianego projektu jest prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem nagrodzonego projektu jest stworzenie bazy danych pacjentów cierpiących na rzadkie choroby skóry. Pozwoli to na określenie faktycznej liczby tych pacjentów w polskiej populacji i ułatwi skoordynowaną opiekę nad nimi. Umożliwi to lepszą, multidyscyplinarną opiekę kliniczną, a w dalszych etapach stworzenie polskich rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb społeczeństwa.  

Cyfrowy depozyt zgromadzonego materiału

Kolejny z projektów, nagrodzonych w XXII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych, zakłada cyfryzację zgromadzonego materiału klinicznego, w tym klinicznych danych opisowych (diagnoza, rezultat kliniczny) i materiału pobranego od pacjentów z chorobami nowotworowymi OUN.

Grant za ten projekt otrzymał dr hab. n. med. Robert P. Ostrowski z Zakładu Neuroonkologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Unikatowość nagrodzonego rozwiązania polega na połączeniu danych z zakresu klasycznej neuropatologii onkologicznej, danych z analizy mutacji nowotworowych oraz charakterystyki niekodujących RNA dla każdej próbki.  

– Dziękuję naukowcom, którzy nam zaufali, zgłaszając do oceny swoje projekty oraz naszym partnerom z instytucji, uczelni i towarzystw naukowych. Życzę wszystkim beneficjentom naszych programów prawdziwej satysfakcji z pracy i wielu sukcesów – mówił Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA, fundator Naukowej Fundacji Polpharmy.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.