Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Bielactwo jest związane z dysfunkcjami seksualnymi

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Liang X, Guo F, Cai X, Wang J, Chen J, Liu L, Chen Y, Liu F et al. Association between vitiligo and sexual dysfunction: current evidence Ann Med. 2023 Dec;55(1):946-953. doi: 10.1080/07853890.2023.2182906
Zespół naukowców chińskich stwierdził, że bielactwo jest związane z dysfunkcjami seksualnymi, jednak brak było dokładniejszych danych. Naukowcy postanowili określić, z jakim problemem klinicznym mają do czynienia prowadzący terapie bielactwa.
Badanie było metaanalizą; przeszukano sześć baz danych – PubMed, Embase, Cochrane, China National Knowledge Infrastructure, China Science and Technology Journal oraz Wanfang Data Knowledge Service Platform za okres ostatnich 40 lat.

Uzyskano 91 trafień; cztery badania udało się włączyć do analizy. Jak stwierdzono na podstawie analizy opublikowanych danych, wynik Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) (średnia różnica [MD] 4,96, 95-proc. przedział ufności) był wyższy w grupie z bielactwem niż w grupie kontrolnej. Arabska wersja wskaźnika Female Sexual Function Index (AVFSFI) (średnia różnica [MD] – 3,40, 95-proc. przedział ufności) była niższa w grupie z bielactwem niż w grupie kontrolnej.

Z danych wynikało jednoznacznie, że pacjenci z bielactwem są bardziej narażeni na dysfunkcje seksualne. Co więcej, związek między bielactwem a dysfunkcjami seksualnymi był silniejszy u kobiet niż u mężczyzn.

Jak jednak stwierdzili chińscy naukowcy, problem w dalszym ciągu wymaga szeroko zakrojonego programu badawczego – najlepiej w postaci badania kohortowego.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.