Specjalizacje, Kategorie, Działy

Bimekizumab bardzo skuteczny w leczeniu trądziku odwróconego

Udostępnij:

Trądzik odwrócony nie jest chorobą częstą, ale niedoszacowaną, ze sporym interwałem czasowym między objawami a rozpoznaniem. W ostatnich kilku miesiącach przybyło sporo dowodów na skuteczność leków biologicznych w terapii tej uciążliwej choroby, a prawdopodobnie najważniejszy z nich ukazał się na łamach „The Lancet”.

Pacjenci z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych cierpią nie tylko z powodu samej choroby, ale i ograniczonych możliwości terapeutycznych. Stąd międzynarodowy zespół badaczy m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA dokonał oceny skuteczności i bezpieczeństwa bimekizumabu, monoklonalnego przeciwciała IgG1, które selektywnie hamuje interleukinę 17F i 17A. W Polsce lek ten jest znany pod nazwą Bimzelx i jest zarejestrowany do leczenia łuszczycy, w tym łuszczycowego zapalenia stawów oraz spondyloartropatii osiowej.

W przedstawionej na łamach tego prestiżowego czasopisma zbiorczo podsumowano 2 badania - BE HEARD I i II, które były 48-tygodniowymi, randomizowanymi, podwójnie zaślepionymi badaniami fazy 3. Odpowiednio 505 i 509 dorosłych pacjentów z trądzikiem odwróconym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego zostało losowo przydzielonych w stosunku 2:2:2:1 do otrzymywania bimekizumabu podskórnie w dawce 320 mg co 2 tygodnie, 320 mg co 2 tygodnie do 16. tygodnia, następnie co 4 tygodnie do 48. tygodnia, 320 mg co 4 tygodnie do 48. tygodnia lub placebo do 16. tygodnia, następnie bimekizumab w dawce 320 mg co 2 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była odpowiedź kliniczna zdefiniowana jako zmniejszenie zmian ropnych i liczby guzków zapalnych o co najmniej 50 proc. w stosunku do wartości wyjściowych.

W obu badaniach zaobserwowano wyższy odsetek odpowiedzi na leczenie w 16. tygodniu przy leczeniu bimekizumabem w porównaniu z placebo: 48 proc. pacjentów w porównaniu z 29 proc. w badaniu BE HEARD I oraz odpowiednio 52 i 32 proc. w BE HEARD II. W badaniu BE HEARD II odpowiedź kliniczną stwierdzono także w grupie, której podawano bimekizumab co 4 tygodnie (54 proc. badanych). Odpowiedzi na leczenie we wszystkich grupach utrzymywały się lub zwiększały do 48. tygodnia.

Bimekizumab powodował szybkie i klinicznie istotne odpowiedzi, które utrzymywały się do niemal roku. Dane z tych dwóch badań potwierdzają skuteczność leku w terapii trądziku odwróconego i z pewnością wpłyną na decyzję odpowiednich instytucji co do wskazań rejestracyjnych.

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.